Indhold

06.12.17 10:00

Få øget kvalitet og virkning i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde.

Få øget kvalitet og virkning i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde.
Nu er programmet på plads til KLK's konference "Myndighed med Momentum" d. 23. januar 2018. Så tilmeld dig og bliv klogere på, hvordan I kan styrke og skabe flow i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde i jeres kommune.

Når sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde halter, går det først og fremmest ud over de udsatte børn og unge, men kommunens økonomi og socialrådgivernes trivsel er også udsat.

Derfor inviterer KL's Konsulentvirksomhed, KLK, den 23. januar 2018 til konferencen ”Myndighed med Momentum - Kvalitet og virkning i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde”. Det bliver en dag, hvor vi retter blikket mod, hvordan målrettet ledelse, arbejdstilrettelæggelse og datadrevet styring kan give konkrete redskaber til at styrke og skabe flow i sagsbehandlingen.

Program

  • 09.00-09.30: Morgenmad
  • 09.30-11.00: Intro og rammesætning v/ KLK samt oplæg om vedholdende faglig ledelse v/ Nadia Frederiksen, Leder af Familieplejen Børn og Ung, Roskilde Kommune. Konferences 1. del sætter fokus på, hvordan vedholdende faglig ledelse kan styrke kontinuiteten og det fælles faglige afsæt blandt kommunernes myndighedssagsbehandlere, hvilket bidrager til at sikre høj kvalitet og momentum i sagsbehandlingen.
  • 11.00-11.15: Pause
  • 11.15-12.30: Rammesætning v/ KLK samt oplæg om udviklingen af praksis med et stærkt fokus på tværfagligt samarbejde v/ Rikke Storgaard Toft, Børne- og Familierådgivningschef, Thisted Kommune. Oplægget vil komme ind på, hvordan en synlig og involverende faglig ledelse kan styrke sagsbehandlingen ved at anvende redskaber såsom systematiske sagsdrøftelser, aktiv og styrende sagsfordeling, ensartet sagsopstart, videndeling, overlevering samt opfølgning. Oplægget afrundes med gruppearbejde, hvor deltagerne får mulighed for at drøfte en række arbejdsspørgsmål i relation til temaet om vedholdende faglig ledelse. Oplægget afrundes med et gruppearbejde, hvor deltagerne får mulighed for at drøfte en række arbejdsspørgsmål i relation til temaet om datadrevet flow i sagsbehandlingen.
  • 12.30-13.15. Frokost
  • 13.15-13.45: Oplæg om læring i teams v. chefkonsulent Claus Herbert, KLK. Claus Herbert arbejder med udvikling af organisationer og har i dette oplæg et særligt fokus på, hvorledes læring i teams kan understøtte en fælles faglig praksis på området.
  • 13.45-15.00: Rammesætning v/ KLK samt oplæg om datadrevet flow i sagsbehandlingen v/ Heidi Gantzel, Varde Kommune. Konferencens 3. del sætter fokus på, hvordan inddragelse af data kan styrke kvaliteten og effektiviteten i sagsbehandlingen og samtidig skabe flow. Oplægget vil komme ind, hvordan data kan anvendes i den faglige ledelse og i sagsbehandlingen med det formål at beslutningsstøtte og forbedre beslutningsgrundlaget, at automatisere sagsbehandlingen, at ensrette sagsbehandling og afgørelser på baggrund af erfaringsdata, at styrke den tværgående viden om specifikke sager og at muliggøre sammenligning på tværs af sager.
    Oplægget afrundes med et gruppearbejde, hvor deltagerne får mulighed for at drøfte en række arbejdsspørgsmål i relation til temaet om datadrevet flow i sagsbehandlingen.

KLK’s konference ”Myndighed med Momentum - Kvalitet og virkning i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde” foregår den 23. januar 2018 i KL-Huset i København. Tilmeld dig her.

 Annonce


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321

Annonce

Annonce