Indhold

30.10.17 12:30

Få øget kvalitet og effekt i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde

Få øget kvalitet og effekt i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde
Sæt kryds i kalenderen den 23. januar 2018, hvor KLK inviterer til konferencen ”Myndighed med Momentum - Kvalitet og virkning i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde”. Vi sætter bl.a. fokus på ledelsens rolle og fælles faglig praksis.

Når sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde halter, går det først og fremmest ud over de udsatte børn og unge, men kommunens økonomi og socialrådgivernes trivsel er også udsat. Myndighed med momentum handler om at udvikle en myndighedspraksis, der er præget af fremdrift og effektive arbejdsgange, men også at der skabes bevægelse og udvikling set fra et børneperspektiv.  

KLK’s konference ”Myndighed med Momentum - Kvalitet og virkning i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde” foregår den 23. januar 2018 i KL-Huset i København. Her retter vi netop blikket mod, hvordan målrettet ledelse, arbejdstilrettelæggelse og datadrevet styring kan give konkrete redskaber til at styrke og skabe flow i sagsbehandlingen.

 

Vi sætter bl.a. fokus på:

  • Hvordan en nærværende og vedholdende faglig ledelse kan styrke kontinuiteten og det fælles faglige afsæt blandt kommunernes myndighedssagsbehandlere. Det bidrager til at sikre fornuftig sagsfordeling, god systematik og sammenhæng i myndighedsarbejdet.
  • Hvordan man blandt myndighedssagsbehandlerne i kommunernes sagsbehandlerteams opnår en fælles faglig praksis og fokuseret tilgang i sagsarbejdet, som er baseret på fremdrift, virkning og høj kvalitet.  
  • Hvordan inddragelse af data i styringen, organiseringen og i udviklingen af indsatser kan skabe flow i myndighedssagsbehandlingen.

Hvis du kunne tænke dig at deltage i konferencen, så kan du tilmelde dig her. Det endelige program for konferencen vil blive offentliggjort meget snart. Der vil være et begrænset antal pladser til konferencen, så tilmeld dig allerede i dag, hvis du vil være sikker på at få en plads.

Annonce


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321

Annonce

Annonce