Indhold

Temadage

Effektiv driftstyring med afsæt i overenskomster

Formålet med forløbet er at finde veje til at effektivisere den kommunale velfærdsproduktion - med særligt fokus på ældreområdets plejecentre. Som deltagere får I skærpet bevidstheden om egen praksis i forhold til driftsstyringen af det enkelte plejecenter og et afsæt til at optimere praksis gennem anvendelse af eksisterende overenskomster.

Som en del af forløbet skal I besvare en række spørgsmål i et screeningsredskab, der er udviklet til at belyse seks centrale områder i forhold til arbejdstidsplanlægningen i et plejecenter:

- Effektiv og økonomisk planlægning
- Planlægning af kvalitet og faglighed i opgavevaretagelse
- Involvering i planlægningen
- Sikring af viden og nødvendig beslutningskompetence
- Understøttelse af fleksibilitet i opgaveløsning og bemanding
- Inddragelse af mange hensyn til medarbejderne

Dermed får I indsigt i egen praksis og et afsæt for en dialog om de faglige og økonomiske potentialer på det enkelte plejecenter. Samtidig fokuserer forløbet på, hvordan data kan styrke den ledelsesinformation, som beslutninger træffes på basis af.

Se beskrivelse af kurset og tilmeld dig her.

Målgruppe

Kurset er målrettet driftsledere, økonomikonsulenter og andre, der arbejder med plejecenterøkonomi.

Hvornår

17.05. - 13.06.16

Sted

COK ,Lyskær 3ef, 2730 Herlev
17.05.2016 kl. 09.00 - 16.00 (AA-1)
13.06.2016 kl. 09.00 - 16.00 (AA-2)

Pris

Prisen er 4.500 kr. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart.

Tilmeldingsfrist

19.04.16

Betalingsform

Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart.


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321