Indhold

Astrid Christine Jensen-Kanstrup

Astrid er specialkonsulent i KLK og har bl.a. været med til at opdyrke området for samskabelse og velfærdsalliancer i KL, hvor hun har arbejdet med emnet i et ledelses- og organisationsudviklingsperspektiv. Hun har fx undervist på DOL i ledelsesfilosofi, kommunikation og det personlige lederskab

Hun arbejder desuden med design og innovation. Hun har fx været ansvarlig for KL's Innovationspris og undervist på forskellige uddannelser om brugerdreven innovation samt bistået kommuner med at gennemføre design og innovationsprocesser med inddragelse af brugere og borgere.

Astrid laver derudover også opgaver på det specialiserede børne- og voksenområde, hvor hun bl.a. fokuserer på udviklingen af faglig praksis i tæt samarbejde med sagsbehandlere og ledelse samt udviklingen af økonomisk og faglig styring og effektivisering.

Specialistområder

 • Kvalitative undersøgelser
 • Undervisnings- og procesdesign
 • Spørge- og dialogteknikker
 • Samskabelse
 • Ledelses- og organisationsudvikling

Udvalgte projekter

 • Ringsted Kommune: Sagsaudit. -  KLK har med udgangspunkt i gennemgang af 40 sager på det specialiserede område, dokumentanalyse samt dialog med sagsbehandlere og ledelse udarbejdet anbefalinger til dels at styrke den faglige og økonomiske styring og dels at løfte sagsbehandlingspraksis kvalitetsmæssigt
 • Roskilde Kommune: Analyse af familieplejekonsulenternes praksis. -  KLK bistår Roskilde Kommune med at udvikle familieplejekonsulenternes faglige praksis – herunder deres samspil med myndigheden  i lyset af det øgede fokus på netværks-  og plejefamilieanbringelser
 • Ishøj Kommune: Styrkelse af det tværgående samarbejde om forebyggelse i kommunen. -  KLK har gennemført en organisationsanalyse, som undersøgte mulighederne for at løfte og styrke den brede forebyggelsesopgave på tværs børn og voksen samt specialområde og sundhed
 • Væksthus for Ledelse: Ledelse af velfærdsalliancer. -  I regi af Væksthus for Ledelse medvirkede KLK i et projekt, som undersøgte hvilken rolle topledelsen spiller i forbindelse med samskabelse. I projektet var der fokus på at belyse, hvad der sker i organisationen, når den åbner sig op i samspil med omverdenen, og hvordan topledelsen bedst muligt understøtter organisationen i at opdyrke nye samskabelsesrelationer.
 • Væksthus for Ledelse: Centerchefers vilkår og udfordringer. -  I centerstrukturen får cheferne en anden rolle end i den mere klassiske forvaltningsstruktur. Sammen med Djøf og HK undersøgte KLK, hvordan de nye centerorganiseringer påvirker chefernes rolle og udfordringer.
 • Væksthus for Ledelse: Ledelse af forandringer. - I regi af Væksthus for Ledelse har KLK været med til at undersøge, hvordan opgaven med at lede forandringer ser ud på forskellige sektorområder i kommuner og regioner.
 • KL: Nye rammevilkår for kommunal topledelse. - I 2014 - 2015 undersøgte KLK og KL, hvordan politikere og topledere forholdt sig til de globale og nationale udviklingstendenser, som på forskellig vis påvirker de kommunale toplederes rammevilkår.
 • KL: Fornyet samspil mellem forvaltning og institutioner om udvikling faglig praksis. - KL og KLK undersøgte i 2014 - 2015, hvordan kommunerne arbejder med at udvikle forvaltningernes rolle i forhold til at understøtte institutionsniveauet i lyset af de forhøjede krav der stilles om resultater.

Udvalgte publikationer

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321