Indhold

Jens Peter Christensen

Jens Peter er specialkonsulent i KLK med særligt ansvar for ledelse og udvikling af konsulentydelser på teknik- og miljøområdet. Endvidere arbejder Jens Peter også med det specialiserede socialområde og har solid erfaring fra ledelse af tværgående og sektorspecifikke projekter.

Jens Peter er bl.a. tidligere vicekontorchef i Roskilde Kommune og har gennem årene opbygget en solid erfaring i formulering og udvikling af politikker og strategier for statslige og kommunale myndigheder. Han har samtidig erfaring fra ledelse af evalueringsprojekter med anvendelse af tematiske og resultatbaserede evalueringsmetoder samt en bred erfaring i organisationsudvikling og optimering af arbejdsgange. Han medvirker desuden i udvikling og afholdelse af kurser for kommunale ledere og medarbejdere.

Jens Peter lægger bl.a. vægt på inddragelse, ejerskab og en datadrevet analysetilgang, når han løser opgaver.

Specialistområder:

 • Politik- og strategiudvikling
 • Resultatbaserede evalueringer
 • Organisationsudvikling
 • Borgerservice  

Udvalgte projekter:

 • KL's effektiviseringsnetværk med deltagelse af 11 kommuner
 • Ringsted Kommune: Sagsaudit på det specialiserede socialområde
 • Servicemål for sagsbehandling af bygge-, miljø- og husdyrholdsager
 • Erfaring fra rådgivning indenfor planlægning og evaluering af kommunalreformer i mere end 30 lande, bl.a. indenfor kommunale forvaltningsmodeller, kommunefinansiering, økonomistyring og borgerservice.
 • Roskilde Kommune: Udvikling af styringsredskaber for forsynings- og driftsselskaber
 • Roskilde Kommune: Optimering af arbejdsgange for byggesagsbehandlingen samt ejendomsmægleradgang til boligdata
 • Roskilde Kommune: Udvikling og implementering af nye digitale redskaber, herunder webbaseret borgerservice, overgang til elektronisk journalisering og etablering af et fælles intranet for kommunens administration og institutioner
 • Implementering af en national sygehusstrategi for Sundhedsministeriet i samarbejde med Danske Regioner
 • Miljøministeriet: Udvikling af en lederpolitik

Artikler

 


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321