Indhold

Peter Bogh

Peter er souschef i KLK og arbejder på tværs af de kommunale opgaveområder med økonomiske analyser, organisering, styring, faglig udvikling og med særlig fokus på sammenhængen mellem den faglige ledelse og den økonomiske styring.

Peter har konkret erfaring på de fleste kommunale opgaveområder, men har særlig viden inden for socialområdet og børne- og ungeområdet, og han er bl.a. ansvarlig for KLK’s opgaver på socialområdet.  Endvidere har han en stor viden om ledelse, organisering og arbejdstilrettelæggelse på det specialiserede socialområde,.

Peter har desuden været chef på de store serviceområder i flere kommuner og har i16 år undervist på diplomuddannelser i ledelse (DOL & DIL).

Specialistområder

 • Økonomiske analyser og økonomistyring
 • Styring, ledelse og udvikling på socialområdet og det almene børneområde
 • Effektivisering
 • Arbejdstilrettelæggelse og faglig udvikling på det specialiserede socialområde
 • Organisering og arbejdstilrettelæggelse i folkeskolen
 • Styringsmodeller på ældreområdet

Udvalgte projekter

 • Socialstyrelsen: Udvikling af redskaber til faglig ledelse og styring på området for børn og unge med særlige behov
 • Syddjurs Kommune: Skabelse af råderum til politisk prioritering
 • Kolding Kommune: Organisering af IT området
 • Nordfyn Kommune: Udvikling af styringsmodel for kommunen: ”Den Nordfynske Styringsmodel”
 • Grønlands Selvstyre og Kommuner: Afdækning af kompetenceniveau i den offentlige i Grønland for økonomistyring og forandring
 • Silkeborg Kommune: Evaluering af den administrative organisation
 • Jammerbugt Kommune: Effektivisering, styring og benchmarking på ældreområdet
 • Herlev Kommune: Udvikling af fællesfaglig praksis og organisering på myndighedsdelen på området for børn og unge med særlige behov. Metoden baserede sig på sagsgennemgang
 • Odense Kommune: Budgetanalyse og sparring på folkeskoleområdet
 • Københavns Kommune: Workshop om ledelse af digitaliseringsprocesser
 • Ringkøbing-Skjern Kommune: Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner i forbindelse med RKSK 3.0 projektet om effektiviseringer i kommunen
 • Lejre Kommune: Udviklingsforløb for økonomifunktionen
 • Ishøj Kommune Støtte til valg af IT system på området for børn og unge med særlige behov

 

Udvalgte publikationer

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321