Indhold

Christian Braad

Christian er chefkonsulent i KLK og har de sidste 15 år arbejdet med styring, optimering og organisering samt outsourcing. Han har en dybdegående indsigt i den administrative og politiske styring af en kommune og i den kommunale økonomistyring.

Christian er ekspert i forbedring og effektivisering af administrative enheder i kommuner og regioner, hvor han bl.a. har samlet og struktureret fælles administrative enheder og etableret samt ledet shared service centre. Han har endvidere arbejdet med administrativ outsourcing set fra både kunde- og leverandørside og har de sidste par år været ansvarlig for en af Danmarks største leverandører af administrative outsourcing.

Christian har stor erfaring i gennemførsel af effektiviserings- og budgetanalyser og i gennemførsel af komplekse kortlægninger af styringen af et opgaveområde. Hertil kommer stor indsigt i, hvordan digitaliseringen spiller sammen med udviklingen af kvalitet og effektivitet i den kommunale administration.

Specialistområder

 • Kommunal styring og organisering
 • Effektivisering og optimering
 • Etablering af fælles serviceenheder
 • Digitalisering

Udvalgte projekter

 • KL og Finansministeriet: Analyse af de regulative rammes betydning for effektiv drift af botilbud
 • Region Sjælland: Udarbejdelse af samlet kortlægning af løn- og personaleadministrationen i Region Sjælland med opstilling af målbillede og forbedringskatalog..
 • Kommune: Udvikling og implementering af selvbetjeningsløsning til en større kommune. Projektet har bl.a. givet forøget brugertilfredshed, reduceret fejlprocent og øget produktivitet med 20%
 • Arriva: Implementering af lean forbedringskultur med anvendelse af bl.a. Lean Management og performancekultur. Projektet gav produktivitetsstigninger på 30% over en 3 årig periode
 • Projektansvarlig for implementering af elektronisk fakturahåndtering med digitalisering af arbejdsgange i Arriva. Resultat: Succesfuld idriftsættelse med 80% elektronisk håndtering efter 6 måneder.
 • Københavns Kommune: Analyse af kommunens administrative systemer og behov. Der er bla. blevet etableret et roadmap for udviklingen af Københavns kommunens administrative systemer for perioden 2011-2014
 • Københavns Kommune: Udarbejdelse af ydelseskatalog med aktivitetsbaseret prissætning (ABC), SLA og KP
 • Københavns Kommune: Udarbejdelse af samlet effektiviseringskatalog med business cases
 • Københavns Kommune: Budget-, effektiviserings-, og benchmarkanalyse af kommunens samlede administration med anvisninger på besparelsesområder. Det har bidraget til kommunens effektiviseringskatalog med potentiale på +50 mio. kr
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321