Indhold

Ida Andréa Stoltze Rasmussen

Ida er chefkonsulent i KLK med særligt ansvar for datadrevet rådgivning. Hun har gennem sin karriere opnået stor erfaring med dataanalyser og udvikling af datadrevet styring og planlægning i kommunal kontekst.

Ida har tidligere arbejdet i Hørsholm Kommune, og hun har bred erfaring med udvikling af styringskoncepter, -processer og -redskaber i kommunal kontekst. Hun har fokus på at skabe fremdrift og resultater fx i form af enkel og effektiv styring, der skaber de ønskede resultater og incitamenter i organisationen.

Ida har bl.a. erfaring med implementering af ledelsesinformationssystemer (herunder FLIS), udarbejdelse af kapacitetsanalyser og prognoser for kapacitetsbehov på ældre- og børneområdet, udvikling af styringskoncepter (mål- og rammeaftalekoncept samt effektstyringskoncept), evaluering af organisationsændring etc.

Specialistområder

 • Styringsprocesser, -metoder og -redskaber
 • Datadrevet styring
 • Kapacitetsanalyser og prognoser for kapacitetsbehov
 • FLIS og implementering af ledelsesinformationssystemer

Udvalgte projekter

 • Køge Kommune: Lønanalyse
 • Aabenraa Kommune: Analyse af ældreområdet (hjemmehjælp)
 • Billund Kommune: Evaluering af dagtilbuds forældrevalg
 • Albertslund Kommune: Analyse af og indikatorer for behovsudviklingen på området for voksen med særlige behov
 • Lemvig: Kapacitetsanalyse på handicap- og socialområdet
 • Hørsholm Kommune: Projektleder og implementeringsansvarlig for implementering af FLIS (Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem)
 • Hørsholm Kommune: Design af resultat-/effektstyringskoncept
 • Hørsholm Kommune: Prognoser og relaterede analyser, bl.a. befolkningsprognose og prognoser for kapacitetsbehov på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet, overslag over forventet indflytning i planlagte nybyggerier etc.
 • Hørsholm Kommune: Diverse effektiviseringsanalyser, fx udarbejdelse af prognoser for og overslag over effekten af strukturændringer bl.a. med optimering af geografiske distrikter som parameter
 • Hørsholm Kommune: Evaluering, analyser etc. f.eks. APV for hele kommunen og evaluering af organisationsændring på rådhuset
 • Hørsholm Kommune: Design af Mål- og Rammeaftalekoncept
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321