Indhold

Julie Bak

Julie er konsulent i KLK og arbejder med analyser og rådgivning på flere fagområder. Hun har solid erfaring med gennemførsel af kvalitative, kvantitative og økonomiske analyser. Gennem sine tidligere ansættelser har Julie opnået erfaring med gennemførsel af evalueringer og udvikling af solide løsninger på særligt social-, ældre- samt arbejdsmarkedsområdet. Derudover har hun stor erfaring med omfattende dataindsamling- og behandling.

Julie har en god forståelse for det kommunale område og i særlig grad samspillet mellem kommuner og staten, da hun har skrevet speciale om anvendelsen af resultater og erfaringer fra frikommuneforsøgene. Julie arbejder analytisk og har et stort fokus på at strukturere komplicerede mekanismer og processer gennem anvendelige modeller og præcis formidling.

Julie har desuden en solid indsigt i kommunernes udfordringer på socialområdet, hvor hun i særlig grad har arbejdet med procesoptimering, udgiftsstyring- og effektiviseringsanalyser, benchmarking og organisationsanalyser. Derudover brænder Julie for udvikling af governancemodeller og styringsredskaber, som kan bidrage til optimering af kommunernes arbejdsprocesser og give plads til et fokus på fagligheden.

Specialistområder:

 • Kvantitative og kvalitative analyser
 • Benchmarking, modeludvikling og effektiviseringsanalyser
 • Socialområdet, ældre- og sundhed
 • Evaluering
 • Organisationsudvikling og organisationsnalyser

Udvalgte projekter:

 • Analyse af økonomi og styring, Fanø Kommune
 • Optimering af arbejdet med borgere og familier på tværs af forvaltningsområder, Middelfart Kommune
 • Effektiviseringsnetværk på det specialiserede socialområde
 • Analyse og udvikling af faglig ledelse og resultater, Syddjurs Kommune
 • International komparativ analyse af best practices på arbejdsmiljøområdet, Arbejdstilsynet
 • Evaluering af tilbud for børn og unge fra familier med alkohol- og stofmisbrug, Socialstyrelsen
 • Analyse af takster og funktionsevnevurderinger i styringen af det specialiserede socialområde, Finansministeriet
 • Udvikling af en governancemodel for systemejerskab, Rigspolitiet
 • Assistance til optimering af arbejdsgange for socialarbejdere, Københavns Kommune
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321