Indhold

Marie Elisabeth Andersen

Marie er specialkonsulent i KLK med fokus på effektiviserings- og arbejdstidsanalyser på indkøbsområdet og det specialiserede socialområde.

Marie har bl.a. været med til at gennemføre en analyse af effektiv drift på 40 botilbud i 10 forskellige kommuner med fokus på arbejdstid, arbejdstilrettelæggelse og kapacitetsudnyttelse, hvor hun var ansvarlig for dataindsamling og databearbejdning.

Marie har i sit tidligere job som fuldmægtig i Moderniseringsstyrelsen opnået erfaring med effektivisering af indkøb gennem udbud, kontraktstyring og bedre data. Hun har desuden arbejdet med indkøbspolitik og styring på et mere strategisk niveau.

Specialistområder

  • Effektiviseringsanalyser
  • Arbejdstids- og kapacitetsanalyser
  • Indkøb og udbud
  • Det specialiserede socialområde (børn og voksne)

Udvalgte projekter

  • KL/BUPL/FOA: Undersøgelse af dagarbejdstid på det pædagogiske område
  • KL/Finansministeriet: Analyse af effektiv drift af sociale botilbud
  • KL's Effektiviseringsnetværk: Facilitering på indkøbsområdet og udarbejdelse af budgetforslag
  • Moderniseringsstyrelsen: E-handel og digitalisering af indkøbsprocesser: Analyse af fælles standarder og øget brug af E-handel i offentligt indkøb
  • Moderniseringsstyrelsen: Fællesoffentlig indkøbsstrategi: Foranalyse af mulighederne for at etablere et samarbejde om indkøb på tværs af kommuner, regioner og stat
  • Moderniseringsstyrelsen: Udbud af forskellige vare- og tjenesteydelsesområder og besparelsesberegninger
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321