Indhold

Rasmus Onslev Kremmer

Rasmus arbejder primært med strategisk kommunikation og formidlingsopgaver i forskellige projekter og partssamarbejder som fx Væksthus for Ledelse, Fremfærd og AUA. Han skriver og redigerer bl.a. pjecer og laver kommunikationsplaner. Derudover er han involveret i markedsføringen af KLK's konferencer. 

Rasmus er ansvarlig for KLK’s kommunikation, herunder hjemmeside, nyhedsbrev, sociale medier og materiale til konferencer. Samtidig er han projektleder på en række overenskomstprojekter – senest projekter om rengøring, skolesekretærer, kommunernes it-funktion samt beskæftigelsesfremme i kommunerne.

Rasmus har en bred forståelse for formidling og kommunikationsmuligheder i projekter, og han ved, hvilke kanaler det giver mening at bruge i forhold til forskellige målgrupper.  

Rasmus har været ansat i KL siden 2010 og KLK siden 2012. Han har tidligere været journalist på bl.a. Nyhedsmagasinet Danske Kommuner og er uddannet cand. comm. i journalistik ved Roskilde Universitet.

Specialistområder

 • Strategisk kommunikation
 • Skriftlig formidling
 • Sociale medier
 • Web

Udvalgte projekter

 • Fremfærd: Tillidsbaseret rengøring. - Projektet ser nærmere på, hvordan der kan styres og ledes tillidsbaseret på rengøringsområdet i kommunale organisationer
 • AUA: Fremtidens opgaver og kompetencer i kommunernes it-funktion. - Projektet har undersøgt de kommunale it- og digitaliseringsfunktioners opgaver og kompetencebehov
 • AUA: Fremtidens skolesekretær – opgaver og kompetencer. - Projektet har undersøgt, hvilke opgaver skolesekretærerne typisk sidder med, og hvilke kompetencer der er brug for 
 • AUA: Beskæftigelsesfremme og mikromobilitet. - Projektet ser på muligheder for at få unge akademikere til at søge job i land- og yderkommuner samt at få akademikere, der er ansat i kommunerne, til at gøre brug af mikromobilitetsforløb 
 • AUA: Synlig rengøring efter folkeskolereformen. - Projektet kigger på, hvilke udfordringer folkeskolereformen og aftalen om lærernes arbejdstid giver for rengøringspersonalet 
 • Fremfærd: Samskabelse med borgere med særlige behov. - KLK stod for formidlingen i projektet, der samlede erfaringerne fra fem kommunale projekter om samskabelse og borgere med særlige behov
 • Væksthus for Ledelse: Ledelse af velfærdsalliancer. - Projektet kiggede på topledelsens betydning for organisationens arbejde med at udvikle velfærdsalliancer
 • Væksthus for Ledelse: Ledelse af forandringer. - Projektet undersøgte, hvilke forandringer der fylder for offentlige ledere, og hvordan de kan arbejde med dem
 • Væksthus for Ledelse: At lykkes som leder af fagprofessionelle. - Projektet kom frem til fem anbefalinger til, hvad man som leder af fagprofessionelle skal være opmærksom på for at lykkes
 • Væksthus for Ledelse: Projekt om centerchefer. - Projektet undersøgte, hvad man skal kunne for at lykkedes som centerchef, og hvilke krav centermodellen stiller i forhold til topledelsen
 • Væksthus for Ledelse: Fra medarbejder til leder. - Projektet handlede om, hvordan det er at skifte rolle fra medarbejder til leder
 • AUA: Rengøring på ældreområdet og daginstitutioner. - Projektet kom med anbefalinger til, hvordan rengøringen kan forbedres på ældreområdet og i daginstitutionerne
 • AUA: Rengøring på skoleområdet. - Projektet kom med anbefalinger til, hvordan rengøringen kan forbedres på skoleområdet
 • Væksthus for Ledelse: Erfarne Ledere. - Projektet undersøgte, hvordan,man motiverer og fastholder de erfarne ledere til at blive på arbejdsmarkedet
 • AUA: Fremtidens HR-funktion. - Projektet undersøgte, hvilke opgaver kommunernes HR-funktion primært bestrider, og hvilke kompetencer der er brug for fremover
 • AUA: Fremtidens Økonomifunktion. - Projektet så nærmere på økonomifunktionens rolle, herunder opgaver. Det blev bl.a. konkluderet, hvilke kompetencer fremtidens økonomimedarbejdere skal besidde
 • Væksthus for Ledelse: Ledelse af ledere. - Projektet beskriver god ledelse af ledere, herunder hvad ledere forventer af deres chefer og vice versa
 • Væksthus for Ledelse: Ledere i 1. række. - Projektet ser på, hvad der kendetegner førstelinjelederne. Hvem er de? Hvad laver de? Og hvilke betingelser har de for at udøve ledelse?
 • AUA: Pædagogers karriereveje. - Projektet beskriver nogle af de karrieremuligheder og -veje, der er for pædagoger
 • Videncenter for Velfærdsledelse. - Videncentret var et samarbejde mellem Danske Regioner, Moderniseringsstyrelsen og KL, hvor formålet var at indsamle, opbygge og formidle viden om velfærdsledelse i praksis. Det skete bl.a. ved at igangsætte og følge konkrete projekter om god ledelse for velfærdsområderne
 • Væksthus for Ledelse: Leder in spe. - Projektet handlede både om at opfordre bibliotekarer til at søge lederstillinger og om at hjælpe dem med at afklare og udvikle deres potentiale.

Udvalgte publikationer

Udvalgte artikler

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321