Indhold

Marie Engstrøm Graversen

Marie er konsulent i KLK, hvor hun arbejder med styring og effektivisering på tværs af de store velfærdsområder. Hun har en ph.d. i økonomistyring, hvor hun bl.a. har arbejdet indgående med styringsmodeller og brugen af finansielle incitamenter - særligt med styringsmodeller -, der søger at skabe direkte budgetmæssig sammenhæng mellem tildeling og kvalitet.

Marie har et solidt kendskab til folkeskoleområdet fra organisering og styring, særligt design af tildelings- og socioøkonomiske modeller til den nyeste viden om mål- og effektstyring på uddannelses-, beskæftigelses-, og ældreområdet.

Marie kan analysere, designe og evaluere specifikke tildelingsmodeller og styringsmæssige udfordringer med blik for forskellige målsætninger og ønsker.

Specialistområder:

 • Styrings- og budgetmodeller
 • Finansielle incitamenter og adfærd
 • Effektiviseringsanalyser og tidsstudier
 • Folkeskoleområdet og inklusion
 • Kvalitativ og kvantitativ metode

Udvalgte projekter:

 • KL's Effektiviseringsnetværket (dataansvarlig) inden for udsatte børn og unge, skole og dagtilbud samt tværgående borgerrettede indsatser
 • Albertslund Kommune: Projekt vedrørende udvikling af indikatorer for behovsudviklingen på området for voksne med særlige behov
 • Lemvig Kommune: Projekt vedrørende udvikling af indikatorer for behovsudviklingen på området for voksne med særlige behov
 • Frederikssund KOmmune: Analyse af ressourceudnyttelsen på kommunens skoler
 • RIngsted KOmmune: Analyse af træningsområdet
 • CBS: Oplæg om offentlig økonomistyring, specialtandlæge studerende
 • COK: Oplæg på Økonomikonsulenternes Årsmøde
 • COK: Oplæg om styringsmodeller på folkeskoleområdet
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321