Indhold

Nanna Hansen

Nanna er konsulent i KLK, hvor hun arbejder med styring og effektivisering på tværs af de store velfærdsområder. Hun har arbejdet med generelle økonomiske analyser, kapacitetsanalyser samt udvikling af modelværktøjer på ældreområdet.

Nanna er tidligere økonomikonsulent i Albertslund Kommune med særligt ansvar for skoleområdet, hvor hun arbejdede med økonomisk styring og udvikling af forskellige budgetmodeller. Derudover har hun foretaget analyser af lærernes arbejdstid. 

Nanna beskæftiger sig yderligere med dataanalyse, og hvordan systematisk brug af data kan understøtte effektiv styring på velfærdsområderne. Hun besidder endvidere viden om hvordan mål- og effektstyring anvendes i kommunalt regi, herunder hvilke forhold der fremmer/hæmmer brugen af effektbaseret styring.

Aktuelt arbejder Nanna med projekter på skoleområdet og ældreområdet, hvor hun bl.a. udarbejder kapacitetsanalyser på plejeboliger, samt på det specialiserede socialområde, hvor hun er med til at analysere styringen på området.

Specialistområder:

 • Økonomistyring generelt
 • Datadrevet styring
 • Økonomi og styring på skoleområdet
 • Analyse af plejeboligkapacitet
 • Styrings- og budgetmodeller
 • Effektiviseringsanalyser
 • Effektbaseret styring

Udvalgte projekter:

 • COK: ”Fremtidens økonomifunktion”
 • Analyse af lærernes arbejdstid: Frederikssund Kommune
 • Analyse af styringen på det specialiserede socialområde: Lejre Kommune
 • Effektiviseringsnetværk – ældre- og sundhedsområdet
 • Plejeboliganalyser: Odder, Kerteminde, Roskilde, Aarhus, Hjørring og Fanø Kommuner
 • Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet: Thisted Kommune
 • Screeningsværktøj – udnyttelse af overenskomsterne og bedre planlægning på plejecentre: udviklet i samarbejde med Københavns Kommune
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321