Indhold

Eva Iversen

Eva har en bred erfaring med økonomistyring på alle de kommunale driftsområder fra 20 år som henholdsvis chef og direktør i en række kommuner. Hun har en dybdegående indsigt i den administrative, politiske samt økonomiske styring af en kommune.

Hun har bl.a. arbejdet med økonomistyring, tildelingsmodeller, budgetanalyser, organisering og effektiviseringer samt udarbejdelse af diverse prognoser, digitalisering, lønadministration, indkøb og it-området.

Eva har samtidig haft ansvaret for at implementere diverse tværgående kommunale programmer og projekter i den kommunale drift - f.eks. monopolbruddet og forbedring af bredsbåndsdækning. Hun er bl.a. optaget af, hvorledes det sikres, at lokale eller fælleskommunale politikker og strategier fører til en udvikling af den daglige praksis.

Eva er chefkonsulent i KLK med ansvar for ledelse og udvikling af konsulentydelser inden for særligt økonomistyringsområdet.

Specialistområder

  • Effektiviseringsanalyser af sektorer
  • 360-graders råderumsanalyser
  • Udvikling af styringsmodeller
  • Understøttelse af gevinstrealisering
  • Digitalisering
  • Indkøb
  • Lønadministration
  • Budgetanalyser
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321