Indhold

Søren Sønderby

Søren er chefkonsulent i KLK og arbejder på tværs af de kommunale opgaveområder med økonomiske analyser, organisering, styring, faglig udvikling samt optimering af arbejdsgange og samarbejdsflader. 

Søren har konkret erfaring på de fleste kommunale opgaveområder, men har aktuelt særligt opgaver inden for beskæftigelsesområdet, ældreområdet samt det tekniske område. Arbejder endvidere aktuelt med effektiviseringer på tværs af områder.

Søren har særligt ansvar for KLK’s opgaver på ældreområdet og har deltaget i adskillige opgaver på området i forhold til kapacitetsvurdering, styring, økonomi, faglig udvikling og procesoptimering.

Søren har tidligere været cheføkonom og stabs- og administrationschef i Haderslev Kommune og er endvidere IPMA-C certificeret projektleder.

Specialistområder:

 • Økonomiske analyser
 • Styring og udvikling på ældreområder og det specialiserede voksenområde
 • Effektivisering
 • Arbejdsgange og procesoptimering bl.a. på det tekniske område
 • Styring og faglig udvikling på beskæftigelsesområdet

Udvalgte projekter:

 • Brønderslev Kommune: Etablering af politisk vision for 2025
 • Tønder Kommune: Undersøgelse af Teknik og Plan samt Miljø og Natur
 • KL's Ungepartnerskab med 12 kommuner
 • Køge Kommune: Estimering af fremtidig plejeboligkapacitet
 • Kalundborg Kommune: Etablering af råderumskatalog
 • Faaborg-Midtfyn Kommune: Serviceeftersyn af budgetopfølgninger
 • Thisted Kommune: Optimering af tilsyns- og godkendelsesopgave på landbrugsområdet
 • Norddjurs Kommune: Økonomisk analyse og rådgivning
 • Gribskov Kommune: Benchmark af normeringer på det tekniske område
 • Roskilde Kommune: Temaanalyse på ældreområdet
 • Vejen Kommune: Benchmark af myndighedsområdet inden for teknik, natur og miljø
 • Tønder Kommune: Sektorplan for ældreområdet
 • Kerteminde Kommune: Råderumsanalyse
 • Kerteminde Kommune: Analyse af den administrative organisation
 • Esbjerg Kommune: KLAR-uddannelse
 • Frederikshavn Kommune: Screening og overenskomstanvendelse på det specialiserede socialområde for voksne
 • Middelfart Kommune: Videreudvikling på masterplan for boliger til borgere med særlige behov
 • Tønder Kommune: Optimering af processer og samarbejde om myndighedsopgaver for vandløb og landbrug
 • Mariagerfjord Kommune: Potentialevurdering af kommunens ejendomsdrift
 • Vejen Kommune: Arbejdsgange på landbrugsområdet
 • Hjørring Kommune: Plejeboligstrategi 2030
 • Middelfart Kommune: Samarbejdet om sårbare borgere og familier på tværs af organisationen
 • Fanø Kommune: Kapacitetsvurdering på ældreområdet
 • KL’s effektiviseringsnetværk: Netværk om effektiviseringsarbejdet blandt 12 kommuner
 • Aarhus Kommune: Oplæg til ny plejeboligplan samt analyse af geografiske, demografiske og sociale forhold på området
 • Favrskov Kommune: Optimering af arbejdsgange vedr. miljøsagsbehandling
 • Roskilde Kommune: Demografi på ældreområdet
 • Odder Kommune: Analyse af forudsætninger for plejeboligbehov
 • Kerteminde Kommune: Analyse af behov for plejeboliger
 • Randers Kommune: Optimering af samarbejde og arbejdsgange vedr. byggesagsbehandling
 • Silkeborg Kommune: Fremtidens Plejeboligkapacitet
 • Hjørring Kommune: Serviceeftersyn af Teknik & Miljø-området
 • Odder Kommune: Optimering af arbejdsgange vedr. byggesagsbehandling
 • KL’s Styrings- og effektiviseringsprogram: Tværgående samarbejde vedr. børn, unge og voksne
 • Faaborg-Midtfyn Kommune: Plejeboligkapacitet og demensudvikling
 • Tønder Kommune: Benchmark af natur- og miljøområdet
 • Aabenraa Kommune: Effekt- og resultatorientering i beskæftigelsesindsatsen
 • Ikast-Brande Kommune: Demografivurdering på ældreområdet
 • Sorø Kommune: Politisk råderumskatalog
 • Syddjurs Kommune: Udvikling af kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse
 • Vejle Kommune: Plejeboligkapacitet
 • Middelfart Kommune: Tværgående effektiviseringsforløb
 • Struer Kommune: Lean på byggesagsbehandlingsområdet
 • Albertslund Kommune: Fremtidens plejeboligkapacitet
 • Brønderslev Kommune: Vurdering af organisering og opgavevaretagelse i myndighedsfunktionen på det tekniske område
 • Ringkøbing-Skjern Kommune: Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner på 150 mio. kr.
 • Partnerskab for 26 kommuner: Politisk fokus på beskæftigelsesområdet
 • Horsens Kommune: Etablering af administrativt- og teknisk servicecenter på socialområdet
 • Partnerskab for 25 kommuner: Økonomisk styring og demografiske modeller for ældreområdet
 • Allerød Kommune: Vurdering af administrativ effektivitet
 • Aabenraa Kommune: Analyse af udviklingsperspektiver i Jobcenter Aabenraa
 • Odsherred Kommune: Organisationsanalyser og –udvikling på det tekniske område
 • Hørsholm Kommune: Analyse af fordele og ulemper ved eventuel sammenlægning
 • KL: Strategiprojekt om god styring på beskæftigelsesområdet
 • Den Norske Kommuneforening: Indførelse af Lean i Norge

Udvalgte publikationer:

 


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321