Indhold

Thomas Karlsson

Konsulentchef

Thomas er chef for KL’s Konsulentvirksomhed og arbejder primært med organisations- og effektivitetsanalyser, ledelsesinformation, dokumentation, digitalisering og teknologianvendelse, procesoptimering og kvalitetsanalyser.

Han har tidligere været ansvarlig for Rambølls rådgivning inden for modernisering af den offentlige sektor og haft ansvaret for analyser og evalueringer på velfærdsområderne. Opgaverne har dækket både social-, ældre-, sundheds-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

Før Rambøll arbejdede Thomas i den kommunale verden, hvor han som centerchef i Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsforvaltning bl.a. stod i spidsen for opbygningen af Kvalitets- og Analysestaben, der har ansvar for ledelsesinformation, analyser, dokumentation og kvalitetsudvikling. Derudover var han ansvarlig for kvalitetsudvikling i syge- og hjemmeplejen.

Thomas er uddannet cand. scient. pol og har desuden bl.a. arbejdet med følgende projekter:

Realisering af Regeringens sociale 2020-mål: Thomas arbejdede med at understøtte en fællesoffentlig styregruppe bestående af KL, Finansministeriet og fagministerier i at udvikle og realisere indsatser og udbredelsesstrategier.

Optimering af processer og arbejdsgange på myndighedsområdet i Københavns Kommune: Thomas bistod Københavns Kommunes Socialforvaltning med at udvikle en ny organisering og nye arbejdsgange på myndighedssiden med øget fokus på kerneopgaven.

Udvikling af selvbetjeningsløsninger: Thomas bistod Københavns Kommunes Socialforvaltning med at udvikle selvbetjeningsløsninger.

Udvikling af fremtidens hjemmepleje: Thomas havde ansvaret for et kvalitetsprogram, der grundlæggende reformerede den måde, kommunen yder hjemmepleje på.

Styringsmodeller for Rigspolitiet og Københavns Kommune: Thomas har været ansvarlig for udvikling af styringsmodeller i Rigspolitiet og Københavns Kommunes socialforvaltning. Begge steder har han udviklet ét sammenhængende koncept for styring, der tager afsæt i et 360-graders blik på systemer og digitalisering, og som skaber sammenhæng mellem opgaver, roller, organisering, processer og systemunderstøttelse.

Ny, fællesoffentlig digitaliseringsstrategi: Thomas bistod en fællesoffentlig styregruppe bestående af bl.a. KL og Digitaliseringsstyrelsen med en foranalyse af potentielle indsatsområder for den nye offentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020. Analysen resulterede i anbefalinger til, hvor øget standardisering og digitalisering kan være med til at øge effektiviteten og kvaliteten på velfærdsområderne. Flere af anbefalingerne er fulgt i den nye offentlige strategi, herunder de der handler om bedre datadeling mellem velfærdsområderne.

Ny ledelsesinformation: I Københavns Kommune stod Thomas bag udviklingen af nyt dataware house og ny KPI-rapportering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der nu ligger til grund for styringen af forvaltningen med dens ca. 13.000 medarbejdere og budgettet.

Ny struktur i ældresektoren: Thomas har gennemført en analyse af, hvordan Allerøds Kommunes ældrepleje kunne omstruktureres som led i at reducere personaleomkostninger.

Brugerportal på folkeskoleområdet: Thomas bistod en styregruppe bestående af KL, Finansministeriet og fagministerier med udvikling af et samlet koncept for et nyt, fælles brugerportalsinitiativ på folkeskoleområdet, besluttet i Økonomiaftalen 2014.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321