Indhold

Jens Vedel Jørgensen

Jens er chefkonsulent i KLK og har i over 20 år arbejdet med ledelse, styring, optimering og organisering i den offentlige sektor. Han har mere end 15 års cheferfaring som økonomi- og personalechef samt direktør i den kommunale sektor.

Jens er ekspert i initiering og forankring af styrings- og organisationsændringer i den kommunale virksomhed, hvor han bl.a. har konkret erfaring i økonomi-, styrings-, og organisationstilpasninger fra ide til virkelighed. Hans fokus er på at tilvejebringe helhedsløsninger, der kan realiseres og virke i praksis, hvad enten det er tværkommunale samarbejder, den enkelte kommune eller sektoranalyser i kommunen.

Jens har stor erfaring i at arbejde med mange fagligheder på tværs af den samlede kommunale organisation. Især har han erfaring med at tilvejebringe holdbare løsninger i fællesskab med brugerne.

Specialistområder

 • Kommunal styring og organisering
 • Politisk og administrativ forankring af nye rammer og politikker
 • Etablering og forandring i den kommunale organisation
 • Digitalisering og konkurrenceudsættelse

Udvalgte projekter

 • Ballerup Kommune: Jens stod i spidsen for Projekt Økonomiadministration, der forankrede styrings- og effektiviseringsopgaven på tværs af de kompetencer, der udfører de økonomiadministrative opgaver.
 • Forsyning Ballerup: Jens medvirkede til at etablere grundlaget for fusion af ni kommunale forsyninger -  Novafos
 • Ballerup Kommune: Jens stod i spidsen for politisk og administrativ forankret økonomisk politik og styringstænkning. Det gav bl.a. en flerårig robust økonomi med rum til politisk ønsket omstilling.
 • Ballerup Kommune: Jens medvirkede til at etablere grundlaget for Facillity Management og shared service på ejendomsområdet. 
 • Ballerup Kommune: Jens har gentagne gange stået i spidsen for at etablere og gennemføre effektiviserings-, omstillings- og sparekataloger for kommunen.
 • Ballerup Kommune: Jens har været med til igangsætning og drift af fælleskommunalt IT-driftsselskab. Det har givet et robust og kundeorienteret IT-driftsselskab for fire kommuner.
 • Forsyningsområdet: Jens har medvirket til outsourcing af den kommunale forsyning til selvstændigt aktieselskab - Forsyning Ballerup A/S.
 • Ballerup Kommune: Jens stod i spidsen for udbud af økonomi- og personalesystem, der sikrede koncerntænkning omkring økonomi- og personale.
 • Ballerup Kommune: Jens havde medansvar for etablering af fælleskommunalt Center for Tandregulering I/S. Det sikrede et robust og kundeorienteret driftsselskab.
 • Ballerup Kommune: Jens medvirkede til opbygning og strukturering af sundhedsopgaven i den kommunale sektor i forbindelse med kommunalreformen. Det sikrede bl.a., at sundhedsopgaven blev en integreret opgave i den kommunale organisation.
 • Københavns Amt: Jens medvirkede til nedlukning og overdragelse af psykiatri- og socialforvaltningen til kommunerne i Region Hovedstaden.
 • Københavns Amt: Jens var ansvarlig for genopretning af styringsopgaven i psykiatri- og socialforvaltningen.
 • Dronning Ingrids Hospital i Nuuk: Jens var ansvarlig for genopretning af hospitalets økonomi-, personale- og administrationsopgave. Han sikrede bl.a. en sammenhængende administration for DIH med gennemsigtighed i økonomien.
 • Grønlands Hjemmestyre: Jens var ansvarlig for Landsstyrets publikation ”En vision for fremtiden”, 2001, omhandlende en samlet vision for det Grønlandske samfund.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321