Indhold

Marie Olund

Marie er chefkonsulent i KLK og har i mere end 15 år arbejdet med at understøtte kommunernes arbejde på det specialiserede socialområde på statsligt såvel som kommunalt plan - bl.a. i Københavns Kommune, Deloitte Consulting og hos Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde, KKR Hovedstaden.

Hun har en dyb indsigt i det specialiserede børne- og voksenområde – både med udvikling af faglig praksis i tæt samarbejde med sagsbehandlere, socialpædagoger og ledelse samt med udvikling af økonomisk og faglig styring samt effektivisering og optimering af arbejdsgange.

Marie er ansvarlig for det specialiserede voksenområde i KLK.

Specialistområder

 • Dyb indsigt i det specialiserede børne- og voksenområde – tendenser og behov organisatorisk og forsyningsmæssigt
 • Styringsprocesser, -metoder og redskaber
 • Strategisk udvikling
 • Styrkelse af faglig praksis, metoder, dokumentation, sammenhængende indsatsforløb
 • Optimering af samspillet på tværs af myndighed/leverandør, kommune/region m.v.
 • Fremskudt sagsbehandling, tidlig opsporing og forebyggende indsatser.

Udvalgte projekter

 • Halsnæs Kommune: - Marie er med til at sikre bedre samspil mellem myndighed og udfører på socialområdet.
 • Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde: - Marie udarbejdede anbefalinger og arbejdsgange til at styrke forebyggelse, tidlig opsporing og sammenhængende indsatser for børn, unge og voksne med spiseforstyrrelse i hovedstadsregionen.
 • Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde: - Marie lavede analyser af udviklingstendenser, udgiftsudvikling og kapacitetsbehov på det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen
 • Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde: - Marie var med til at lave videndelingsaktiviteter (konferencer) for de 29 kommuner i hovedstadsregionen vedr. socialpædagogisk bistand (§ 85), Voksenudredningsmetoden, ældre med udviklingshæmning, børn og unge med autisme, dobbeltdiagnoser med henblik på læring og sammen at finde nye løsninger.
 • Deloitte: - Marie evaluerede ni kommunale udviklingsprojekter på plejefamilieområdet
 • Deloitte: - Marie var med til udvikling, test og implementering af en række konkrete redskaber og inspirationsguides til forbedring af kvaliteten af mad til ældre, herunder kvalitetssikringsredskaber og guide til mad- og måltidspolitik m.v.
 • Deloitte: - Marie deltog i et Projekt Kvalitet, evidens og Kompetence (KeK), der bl.a. omfattede udvikling af serviceniveauer på det specialiserede socialområde, ledelsesinformation, facilitering af strategiseminarer for politisk niveau, sagsunderstøttende redskaber m.v.,
 • Halsnæs Kommune: - Marie var med til at udvikle af serviceniveauer på børneområdet
 • Ankestyrelsen: - Marie var med til at etablere en landsdækkende statistik over anbringelser af børn og unge (Anbringelsesstatistikken)
 • Ankestyrelsen: - Marie deltog i en række landsdækkende analyser af fritvalgsordningen på ældreområdet
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321