Indhold

Modenhedsscreening: Hvor moden er jeres organisation til at arbejde rehabiliterende?

Er din kommune klar til at gribe de muligheder for udvikling af praksis, som revideringen af servicelovens voksenparagraffer skaber? Og hvor giver det mest mening for jer at sætte ind? KLK's modenhedsscreening giver dig nogle af svarene.

Pr. første januar 2018 træder revideringen af servicelovens voksenparagraffer i kraft. Den helt store ændring omhandler ændringen af formålsparagraffen og de nye §82-bestemmelser. Der kommer et stærkere fokus på ”ansvar for eget liv” og på at gribe udviklings- og rehabiliteringsmuligheder sammen med borgeren.

Med KLK’s modenhedsscreening kan I få et indblik i, hvordan jeres organisation vurderer egen parathed til arbejde rehabiliterende inden for fem parametre:

  • Omverdenen
  • Organisering
  • Metoder og teknologier
  • Kompetencer
  • Ressourcer

Samtidig får I en pejling på jeres styrker og svagheder og dermed mulighed for at prioritere jeres udviklingsindsats samt inspiration og læring fra andre kommuner.

Inspirationsdag

Modenhedsscreeningen består af en selvvurdering, der foretages af ledere og medarbejdere i jeres organisation, samt en nøgletalsanalyse.

Vi præsenterer resultaterne af screeningen og sætter dem i perspektiv på en inspirationsdag, hvor vi udforsker mulighederne for at udvikle forebyggende og rehabiliterende indsatser. Dagen vil sætte fokus på trædesten og benspænd for udvikling af ny socialfaglig praksis, de væsentligste juridiske opmærksomhedspunkter samt potentialer for / gode eksempler på metoder til at arbejde rehabiliterende og forebyggende inden for servicelovens voksenparagraffer.

Det koster 10.000 kr. (ex moms) at deltage i screningen – med i prisen er 2 pladser til inspirationsdagen. Ekstra deltagere koster 1.200 kr. deltager. Der gennemføres to forløb - et i Jylland og et på Sjælland:

Forløb på Sjælland:

Screeningen forløber fra 19. – 23. marts 2018

Inspirationsdagen afholdes den 3. april i KL-huset

Forløb i Jylland:

Screeningen forløber 5.-9. februar 2018

Inspirationsdagen afholdes den 1. marts på Comwell Kolding

Tilmelding:

Tilmeld dig ved at sende en mail til jeca@kl.dk med følgende oplysninger: Navn, efternavn, mail, tlf., kommune, adresse, postnr., by, EAN-nr samt navnet på den anden deltager på inspirationsdagen. Hvis der er ekstra deltagere, skal deres navne blot tilføjes.

Hvis du har yderligere spørgsmål til screening eller inspirationsdag, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Astrid Jensen-Kanstrup på acj@kl.dk eller 3370 3522.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321