Indhold

Partnerskab om forbedret økonomistyring på socialområdet

Hvis I har udfordringer med udgifterne på det specialiserede voksenområde, eller brug for at få ny inspiration til styringen af området, er KL’s Konsulentvirksomheds (KLK) nye partnerskab nok noget for jer. Vi kommer til at arbejde dels med udgangspunkt i en ny model, som KLK har udviklet for god økonomistyring på det specialiserede socialområde og dels med udgangspunkt i jeres individuelle styringspraksis og vilkår.

KLK har udviklet en generel model for god økonomistyring på det specialiserede socialområde, og arbejdet i netværket og den specifikke model for økonomistyring i hver kommune vil tage udgangspunkt heri.

Resultatet af partnerskabet bliver for hver af de deltagende kommuner et samlet og individuelt koncept for styringen af økonomien på området.

Derudover indebærer partnerskabet også:

  • Tre netværksmøder med de deltagende kommuner faciliteret af KLK med henblik på yderligere udvikling af styringen
  • En benchmarkinganalyse af udgifter og servicepraksis på området i jeres kommune sammenlignet med de andre kommuner i partnerskabet
  • Adgang til systematisk erfaringsudveksling og indblik i de generelle læringspunkter fra benchmarkingen og dybdeundersøgelser
  • Individuelle anbefalinger (udarbejdes for hver kommune)

Den fulde invitation til partnerskabet findes i dokumentet til højre.

Hvis du har spørgsmål vedrørende partnerskabet, er I velkomne til at kontakte souschef i KLK Peter Bogh på tlf. 2134 4445 eller specialkonsulent i KLK Astrid Jensen-Kanstrup på tlf. 2056 1984.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321