Indhold

Flere i arbejde – Partnerskab om en mere effektiv beskæftigelsesindsats

KL inviterer nu interesserede kommuner til at deltage i et nyt partnerskab om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen. Partnerskabet skal bidrage til den store omstilling af beskæftigelsesindsatsen, som er i gang i kommunerne i kølvandet på de mange reformer. Det gælder ikke mindst refusionsomlægningen, der gør det dyrt for kommunerne at have ledige på langvarig offentlig forsørgelse.

KL inviterer nu interesserede kommuner til at deltage i et nyt partnerskab om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen. Partnerskabet skal bidrage til den store omstilling af beskæftigelsesindsatsen, som er i gang i kommunerne i kølvandet på de mange reformer. Det gælder ikke mindst refusionsomlægningen, der gør det dyrt for kommunerne at have ledige på langvarig offentlig forsørgelse.

Alle kommuner er i fuld gang med at omstille indsatsen i jobcentrene, men der er tale om en meget stor ændring på et område med mange regler og mange interesser. Så omstillingen tager tid og kræver vedvarende politisk og ledelsesmæssig opmærksomhed.

Partnerskabet udgør en ramme for et samarbejde mellem flere kommuner og KL om, hvordan flere unge, flere ledige langt fra arbejdsmarkedet og flere flygtninge kan komme i arbejde.

Partnerskabet henvender sig til kommuner, der ønsker at styrke indsatsen for en eller flere af disse grupper. Den enkelte kommune vælger selv, hvilken eller hvilke af de tre grupper af borgere, som kommunen vil have fokus på i projektet.

De deltagende kommuner får:

  • Konsulentbistand fra KL til at gennemføre forandringer i indsatsen for unge, ledige langt fra arbejdsmarkedet og/eller flygtninge i egen kommune
  • Mulighed for at indgå i et forpligtigende samarbejde med andre kommuner om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen
  • Mulighed for at påvirke den fælleskommunale tilgang til beskæftigelsesindsatsen gennem de anbefalinger, som projektet munder ud i

Projektet er bygget op omkring et samarbejde på tværs af kommuner og et samarbejde mellem hver enkelt kommune og KL om kommunens udfordringer. Projektets aktiviteter understøtter på den måde ledelsen i de deltagende kommuner i at omstille jobcentrets indsats, så flere kommer i job og uddannelse.

KL tilstræber at inspirere og understøtte den enkelte kommunes omstillingsbehov – bl.a. baseret på KL’s erfaringer fra samarbejde med mere end 30 kommuner om beskæftigelsesindsatsen inden for de seneste år.

Samtidig med udviklingen af partnerskabet har KL samlet en række erfaringer fra de seneste års samarbejder med kommunerne. De er samlet i publikationen ”En mere målrettet beskæftigelsesindsats”. Se mere i bilaget til højre.

Du kan også læse mere om partnerskabet i projektbeskrivelsen til højre.

Hvis du vil vide mere om KLK’s arbejde på beskæftigelsesområdet eller partnerskabet om Flere i arbejde, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Jakob Jensen, jaje@kl.dk, 2478 6191 eller chefkonsulent Søren Sønderby, sby@kl.dk, 3050 5333.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321