Indhold

12.06.17 14:00

Undervisningsobservation giver dygtigere lærere

Undervisningsobservation giver dygtigere lærere
Hvis du bruger undervisningsobservation rigtigt, kan det både give dygtigere lærere og elever. På KLK’s temadag d. 28. september giver pædagogisk leder Merete Hersløv Brodersen derfor en række gode råd i forhold til undervisningsobservation.

Tidligere har der måske været en tendens til, at en leder først observerede en lærers undervisning, hvis der kom klager. Men undervisningsobservationer bør ifølge pædagogisk leder i indskolingen på Hedegårdsskolen i Ballerup Kommune Merete Hersløv Brodersen stå øverst på skoleledernes to-do-lister, fordi det giver dygtigere lærere og dermed dygtigere elever.

”Undervisningsobservation giver et rigtig godt indtryk af, hvad der sker i undervisningen samtidig med, at man ser sine lærere i funktion”, forklarer Merete Hersløv Brodersen og uddyber:

”Det er mit indtryk, at rigtig mange lærere meget gerne vil have undervisningsobservation, da de gerne vil dygtiggøre sig. Og den efterfølgende samtale handler netop om, hvordan man som leder kan skrue på nogle ting eller ideer for at forbedre sin undervisning. Samlet set håber vi, at eleverne bliver dygtigere, fordi lærerne bliver dygtigere.”

Én årgang af gangen

På KLK’s temadag om undervisningsobservation den 28. september i Kolding vil Merete Hersløv Brodersen bl.a. løfte sløret for, hvordan de arbejder med undervisningsobservation på Hedegårdsskolen.

”I min afdeling (red, indskolingen) tager vi en årgang af gangen, hvor lærerne og jeg så aftaler en tid samt drøfter, hvad der skal observeres. Samtidig aftales en tid for en tilbagemeldingssamtale, hvor vi bruger ca. en time på drøftelse af observationen samt efterfølgende tiltag. Eventuelle tiltag skrives ned, og bruges når en ny observation skal gennemføres”, forklarer hun.

Pas på faldgruberne

Merete Hersløv Brodersen påpeger dog, at der er visse faldgruber, man skal passe på som leder, når man observerer lærerne.

”Man skal være meget opmærksom på sin egen rolle, da man nemt kan komme til at påvirke en klasses dynamik med sin tilstedeværelse. Jo mere man kommer i klasserne, jo mere kender eleverne én, og jo mindre forstyrrer man. Man skal samtidig passe på med ikke at intervenere i observationen, fx hvis elever beder om hjælp, eller hvis der er megen uro”, forklarer hun.

Hør mere om undervisningsobservation og få flere gode råd på KLK’s temadag den 28. september på Comwell Kolding. Læs mere og tilmeld dig her.


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321

Annonce

Annonce