Indhold

03.05.17 13:00

- Vi bliver nødt til at diskutere noget etik i det offentlige

- Vi bliver nødt til at diskutere noget etik i det offentlige
På døgnseminaret ”Konsulent i en politisk styret organisation” den 28. og 29. august kan du bl.a. høre forsker Leon Lerborg fra CBS fortælle om, hvorfor man som konsulent i en kommune bør forholde sig mere til begreberne magt og etik.

Selv om der er etiske problemstillinger overalt i den kommunale hverdag, er etik ikke nødvendigvis noget, vi forholder os specielt meget til. Og det er et stort problem, mener forsker ved CBS Leon Lerborg.

”Vi taler hele tiden om krydspres og paradokser i den offentlige sektor, men det handler jo lige præcis om etik. Dilemmaer kan kun skaffes af vejen, hvis vi taler om etikken. Det gælder for eksempel, når vi skal prioritere blandt vores opgaver eller i forhold til behandlingen af borgerne. Der er måske nok nogle værdier på en hjemmeside et eller andet sted, men vi har ikke en styringsdebat om etik”, forklarer han.

Leon Lerborg peger derfor på, at etik skal mere på dagsordenen i kommunerne, så vi kan få et apparatur for at diskutere, hvad der er godt, og hvad der er dårligt.

”Det er utroligt, at vi har så meget teori om etik, men ingen bruger det. Det betyder, at der er en mangel på legitimitet, og vi kan ikke give begrundelser for vores beslutninger. Derfor bliver den offentlige debat ofte bare postulater”, forklarer han.

Det er imidlertid ikke kun etik, som Leon Lerborg mener, vi trænger til at forholde os til i kommunerne. Han problematisere nemlig også, at magtbegrebet i høj grad er blevet negativt ladet.

”Magt er blevet noget suspekt, og vi har mistillid til folk med magt. Så vi tør ikke rigtig at bruge ordet. Men vi bliver nødt til at tale om magt på en måde, hvor eksempelvis politikere og sagsbehandlere ikke får dårlig samvittighed”, siger han.

Du kan høre meget mere til Leon Lerborg på KLK’s døgnseminar ”Konsulent i en politisk styret organisation” den 28. og 29. august, hvor han bl.a. vil uddybe, hvordan etik og magt har indflydelse på livet i en offentlig organisation. Læs mere og tilmeld dig her.


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321