Indhold

31.10.17 14:00

Brug data til at sætte retning

Brug data til at sætte retning
Der er et hav af data på beskæftigelsesområdet, og hvis du kan sortere i dem, kan de være guld værd. Sådan lyder det fra beskæftigelsesdirektør i Horsens Kommune Frode Fårup, der er blandt oplægsholderne på KL’s konference ”Når data skaber velfærd” den 30. november.

Det kræver et godt overblik og en evne til at sortere, hvis man skal have det fulde udbytte af arbejdet med data. Hvis man lykkes med den opgave, giver dataene til gengæld gode muligheder for at styre og følge op i forhold til både økonomi, effekt og kvaliteten af tilbuddene på de enkelte områder.

Ifølge beskæftigelsesdirektør i Horsens Kommune er data et landkort i forhold til virkeligheden, som kan bruges til at sætte retning.

”Vi sorterer i dataene ud fra erfaring og evidens, så vi kan styre efter det, vi ved, virker i forhold til at flytte borgerne. Vi fokuserer på samtaler fremfor aktivering, og data kan for eksempel bruges til at se, om vi har fat i alle samtaler. Det vigtigste ved styring er at reagere på det, man ser”, forklarer han.

Ledelsen skal følge op

Hvis brugen af data for alvor skal bære frugt, skal organisationens indarbejde nogle gode vaner i forhold til ledelsesinformationssystemer.

”Det kræver en kultur, hvor det er en naturlig del af hverdagen at styre efter data. Man skal som ledelse fokusere på det, der er relevant og præsentere de rette data”, siger Frode Fårup.

Han peger samtidig på, at det er nødvendigt med et kritisk blik på de data, man bruger.

”Mange af vores data skabes af os selv, så outputtet er ikke bedre end det, vi lægger ind. Der skal hele tiden være fokus på kvalitet og datadisciplin”, forklarer han.

Brug data som et redskab

Frode Fårup ser data som et fantastisk redskab på beskæftigelsesområdet, men pointerer også, at man skal bruge sin sunde fornuft i arbejdet med data.

”Data er et godt redskab, men det kan ikke bruges til at skabe automatik i beslutninger. Vi er her for at få folk i arbejde. Data er ikke et mål i sig selv. Det er et middel,” forklarer han.

Du kan høre mere til Frode Fårup og arbejdet med data på KL’s konference ”Når data skaber velfærd” den 30. november i Odeon Odense. Læs mere og tilmeld dig her.


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321