Indhold

12.10.17 12:30

Observationer kan udvikle din daginstitution

Observationer kan udvikle din daginstitution
På KLK’s temadag om udvikling af daginstitutioner d. 27. november kan du få leder- og uddannelseskonsulent Malene Ringvads bedste råd til, hvordan du som institutionsleder kan bruge observationer til at udvikle fagligheden hos medarbejderne og læreprocesser hos børnene.

Hvis du er leder i en daginstitution, kan det være en god ide at bruge observationer som et redskab til at udvikle daginstitutionen. Det kan nemlig både styrke kompetencerne hos medarbejderne og læreprocesserne hos børnene.

”Det er nødvendigt at fokusere på de læringsmål og tegn på læring, viden, færdigheder og trivsel, som pædagogerne arbejder ud fra", forklarer leder- og uddannelseskonsulent Malene Ringvad.

Ifølge Malene Ringvad er det vigtigt at påpege, at ledernes observationer i daginstitutionen ikke skal betragtes som en evaluering, men som en løbende indsamling af kvalitative data til brug for mange ting, heriblandt læringsfokuserede didaktiske samtaler med medarbejderne.

”Udgangspunktet er begge parters observationer. Det handler om at fokusere på, hvad der skete i situationen, og hvordan læringsprocesserne var”, siger Malene Ringvad.

Øvelse gør mester, og som institutionsleder skal du derfor sørge for at dele dine data og viden med resten af organisationen.

”Mange ledere synes, det er svært, og det kræver helt sikkert en masse øvelse, men det er en god investering, og det betyder meget for medarbejderne, at lederne følger bedre med i deres arbejde med børnene”, siger hun.

Du kan høre mere til Malene Ringvad på KLK’s temadag om udvikling af daginstitutioner d. 27. november.

Du vil bl.a. få:

  • Inspiration til, hvordan du kan starte - og/eller hvordan du trinvis kan komme videre med den nuværende observationspraksis, så din fremgangsmåde er med til at udvikle en professionel sparringskultur i institutionen
  • Konkrete redskaber til at opbygge en organisatorisk ramme om lederteamets observationer, der bidrager til organisatorisk læring
  • Forslag til, hvordan du kan udvikle samarbejde om observationer medarbejdere imellem
  • Lejlighed til at erfaringsudveksle med andre institutionsledere.

Læs mere og tilmeld dig her. 


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321