Indhold

10.03.16 10:30

Effektstyring i jobcentrene

Effektstyring i jobcentrene
Hvis jobcentrene skal blive bedre til at hjælpe ledige hurtigt i job, må jobcentrene i højere grad anvende indsatser, der har effekt, og følge op på, om indsatsen virker efter hensigten.

KLK har stor viden om og erfaring med processer, der fører til en mere effektiv beskæftigelsesindsats, som kan hjælpe borgerne hurtigere i arbejde. KLK lægger vægt på at forene det enkelte jobcenters viden om egne indsatser med god praksis fra andre kommuner og den forskningsbaserede viden om, hvad der virker i beskæftigelsesindsatsen.

I samarbejde med kommunen går KLK efter at udnytte de dokumenterede effekter af beskæftigelsesindsatsen, som  bl.a. er tilvejebragt gennem Carsten Koch-udvalgets arbejde. Derfor sætter KLK bl.a. fokus på:

  • Motivationseffekten: Motiverer jobcentrets indsats de ledige til at komme i arbejde?
  • Opkvalificeringseffekten: Opkvalificerer jobcentrets indsats de ledige til at varetage ledige job i virksomhederne?
  • Fastholdelseseffekten: Risikerer jobcentret – mod hensigten – at fastholde folk i ledighed under et aktiveringsforløb?

KLK bygger arbejdet med effektstyring op omkring de grupper af ledige, der fylder mest i kommunens jobcenter. Udgangspunktet er på den måde de lediges og virksomhedernes behov. Samtidig giver det mulighed for at koble effektstyring med de målgrupper, som kommunen politisk har prioriteret højest.

For at lykkes med effektstyring skal jobcentrene arbejde med både den faglig udvikling, styringskapaciteten og den ledelsesmæssige tilgang. KLK kombinerer i forløbet disse elementer i tæt dialog med den lokale ledelse.

I et samarbejde omkring effektstyring kan KLK bl.a. tilbyde:

  • En bred organisatorisk og ledelsesmæssig forankring af behovet for effektstyring og udvikling af en resultatorienteret kultur
  • En gennemgang af indsatsen for de vigtigste grupper af ledige og deres behov frem mod arbejdsmarkedet
  • En proces, der inddrager ledere og medarbejdere i at formulere relevante mål for borgernes progression og kobler målene med relevante indsatser
  • Støtte til at implementere it-redskaber, der måler effekt og progression
  • Udvikling af kompetencer blandt medarbejdere til at anvende progressionsmål i dialogen med borgerne
  • Udvikling af en fælles tilgang til, hvordan ledelsen følger op på resultater.

Hvis du vil vide mere om KLK’s arbejde med effektstyring i jobcentrene, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Jakob Jensen, jaje@kl.dk, 2478 6191 eller chefkonsulent Søren Sønderby, sby@kl.dk, 3050 5333.


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321