Indhold

16.02.17 12:30

Efterlysning: KLK søger gode erfaringer med målstyring

Efterlysning: KLK søger gode erfaringer med målstyring
I regi af Væksthus for Ledelse gennemfører KLK et projekt om mål- og effektstyring. I den forbindelse vil vi gerne høre fra kommuner, der har gode erfaringer med at styrke organisationens arbejde med mål- og effektstyring.

Der er i de senere år kommet et stærkt fokus på at arbejde med effektmål i forhold til organisationernes udvikling og for at skabe de ønskede resultater for borgerne. På det kommunale område er der i dag klare målambitioner i forhold til, at eleverne i folkeskolen skal lære så meget, som de kan, og at alle ledige, som har mulighed for en eller anden grad af beskæftigelse, skal blive en del af det ordinære arbejdsmarked.

Væksthus for Ledelse har derfor valgt at sætte fokus på netop mål- og effektstyring med et projekt, der vil formidle forskellige eksempler på og erfaringer med modeller og metoder omkring mål og opfølgning, der formår at konkretisere, fokusere, og reducere målene. I den forbindelse har vi dog brug for jeres hjælp. Vi efterlyser nemlig gode eksempler på målstyring.

Projektet vil samtidig behandle toplederes erfaringer med og perspektiver på, hvilke ledelsesmæssige dilemmaer og udfordringer der bliver relevante, når man arbejder med at styrke organisationens fokus på mål- og effektstyring. Det kan eksempelvis handle om håndtering af konfliktende dagsordner (fx tillidsdagsordenen og styringsdagsordenen) og forståelser af de udvalgte mål. Men det kan også handle om, hvordan man styrker dialogen i organisationen om, hvordan man opstiller mål og får effekterne tilbage til politikerne.

Hvis du mener, at I har et godt eksempel på mål- og effektstyring, der er lykkes fra topledelsen til medarbejderne, er du meget velkommen til at kontakte specialkonsulent Astrid Christine Jensen-Kanstrup på acj@kl.dk. Der er frist for at sende eksempler den 15. marts 2017.


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321