Indhold

25.09.17 08:00

Få benchmarket jeres administrative effektivitet

Få benchmarket jeres administrative effektivitet
I KLK har vi udarbejdet et redskab til servicetjek og benchmark af de administrative processer bredt inden for økonomistyring og løn- og personaleadministration. Og det er gratis at bruge det resten af året. I skal blot udfylde et skema.

Kommunerne har i økonomiaftalen for 2018 forpligtet sig til at arbejde på at effektivisere opgaverne i de kommende år.

For at understøtte arbejdet med at finde de største potentialer og den bedste inspiration til at realisere dem, har KLK udarbejdet et redskab til servicetjek og benchmark af de administrative processer bredt inden for økonomistyring og løn- og personaleadministration. Og det er gratis at bruge redskabet frem til årsskiftet dvs. indtil 1. januar 2018.

Ni kommuner har allerede anvendt redskabet til at finde deres potentialer. To kommuner er i gang. Og vi vil meget gerne have flere med. For jo flere der bruger redskabet, jo klogere bliver vi på mulighederne for at forbedre administrationen.

Du kan læse mere om redskabet på Benchmark af administrationen

Hvad kræver det af jer:

Oplysningerne til benchmarket kan i de fleste tilfælde udfyldes af en en eller flere økonomi- og personalekonsulenter, der har overblik over de administrative processer i kommunen.

I skal for hver proces svare på:

  • Hvordan løsningen af opgaven er fordelt mellem hhv. de decentrale institutioner, fagforvaltningerne og centralforvaltningen. Det gøres ved at angive en procentfordeling. Dette giver kommunens decentraliserings-/centraliseringsgrad.
  • Om opgavens løsning understøttes af et system - fx et fakturahåndteringssystem til bogføring, og om opgavens flow mellem de organisatoriske led i kommunen er digitalt understøttet eksempelvis med et faktura flow system til attestation og godkendelse af en faktura, og hvilket system der bruges. Dette giver kommunens digitaliseringsgrad.
  • Hvilket estimeret ressourceforbrug der er på en række hovedområder på hhv. centralt niveau og på forvaltningsniveau. Dette giver et overblik over hvor der kan være potentialer, når det kombineres med decentraliserings-/centraliseringsgraden og digitaliseringsgraden.

Når vi har modtaget oplysningerne, vil I modtage en rapport retur inden for ca. en uge. I kan se i bilaget herunder, hvordan rapporten vil se ud.   

Hvis din kommune gerne vil være med, får I tilsendt et skema, der skal udfyldes og returneres.  

Kontakte chefkonsulent Christian Braad, chsb@kl.dk, tlf. 6170 2063 for yderligere oplysninger eller for en drøftelse af redskabets muligheder.


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321