Indhold

19.01.18 11:00

Temadag: Få en mere effektiv løn- og personaleadministration

Temadag: Få en mere effektiv løn- og personaleadministration
KLK og COK afholder d. 6. marts og d. 2. maj en temadag i hhv. Herlev og Aarhus om veje til en mere effektiv løn- og personaleadministration. Vi vil bl.a. diskutere organisationsformer, værktøjer og metoder, der kan øge kvaliteten og effektiviteten i administrationen.

I økonomiaftalen for 2018 står der - som en del af KL og regeringens samlede moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) - at kommunerne skal arbejde med at effektivisere deres løn- og personaleadministration.

Derfor udbyder KLK og COK en temadag, som giver indblik i veje til en mere effektiv løn- og personaleadministration.

På temadagen får du viden om, hvilke organisationsformer og digitaliseringstiltag der kan bidrage til en forbedret effektivitet og kvalitet i den kommunale løn- og personaleadministration. Du får endvidere med udgangspunkt i egen administration mulighed for at diskutere, hvilke organisationsformer, værktøjer og metoder, som du kan tage i anvendelse i din kommune for at øge kvaliteten og effektiviteten i administrationen.

På baggrund af effektiviseringskravet har KLK udviklet et benchmarkingværktøj til måling af administrationens effektivitet. 30 kommuner er i gang med at anvende værktøjet og flere kommer løbende til. Værktøjet måler kommunens centraliserings- og digitaliseringsgrad på 18 hovedområder og 160 aktiviteter. Kommunernes informationer om deres organisering og digitalisering giver en stor viden om og indsigt i, hvordan der gennem ændringer i organisering og anvendelse af systemerne kan ske en forbedring af den administrations effektivitet.

Det vil være en fordel at anvende KLK´s benchmarkingværktøj på løn- og personaleadministration inden temadagen for på den måde at have et billede af kommunens administrative effektivitet. Det er dog ikke et krav at anvende benchmarkingværktøjet for at deltage på temadagen.

Underviseren på temadagen er chefkonsulent i KLK Christian Braad. Christian har været chef i flere kommuner og virksomheder med ansvaret for løn- og personaleadministrationen. Han arbejder med administrativ effektivisering og digitalisering, fælles serviceenheder og konkurrenceudsættelse. Christian er ansvarlig for administrationsområdet i KLK. Christian har endvidere udviklet KLKs benchmarkingværktøj på løn- og personaleadministrationsområde.

Læs mere og tilmeld dig her.

Tid og sted

Den 6. marts 2018 kl. 09:00 - kl. 16:00.
Herlev, COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev.
MEP-Temadag: Veje til en mere effektiv løn- og personaleadministration.
 
Pris

2.900 kr. Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber.
 
Tilmeldingsfrist

Den 20. marts 2018. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

 

Målgruppe

Temadagen henvender sig til medarbejdere, udviklingskonsulenter og chefer, der arbejder med udvikling, digitalisering og effektivisering af kommunens løn- og personaleadministration.


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321