Indhold

21.06.17 15:30

Fem trin til effektiviseringer inden for løn- og bogholderi

Fem trin til effektiviseringer inden for løn- og bogholderi
Med KLK’s nye model til benchmark kan I let få styr på løn og bogholderiområdet. Via fem trin kan vi hjælpe jer med at identificere, hvor I har de største potentialer i forhold til at effektivisere de administrative opgaver inden for økonomistyring og personaleadministration.

Det kan godt betale sig at kaste et ekstra blik på løn- og bogholderiopgaverne. De er nemlig ofte ganske transaktionstunge. Det er helt almindeligt, at lønindberetninger skal håndteres fra forskellige institutioner og kan passere mange hænder undervejs.

En ny analyse i regi af regeringen og KL's moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) viser, at kommunerne kan opnå betydelige gevinster ved at standardisere, øge digitaliseringen af processerne samt udnytte ressourcer på tværs inden for kommunen eller via tværkommunale samarbejder.

I KLK kan vi netop hjælpe jer med at identificere, hvor der er et effektiviseringspotentiale, og hvordan det kan realiseres. Vi har udviklet en model til benchmark, der via fem trin kan identificere, hvor I har de største potentialer i forhold til at effektivisere de administrative opgaver inden for økonomistyring og personaleadministration. 

Resultatet vil bl.a. vise jer, hvilke konkrete forslag fra moderniserings- og effektiviseringsprogrammet samt KLK's effektiviserings- og gevinstrealiseringsnetværk I kan bruge til at realisere potentialerne.

Derudover kan vi tilbyde:

  • Benchmark af jeres decentraliserings-/centraliseringsgrad, digitaliseringsgrad og ressourceforbrug. De mulige forbedringspotentialer bliver efterfølgende koblet med 26 konkrete effektiviseringsforslag fra MEP-analysen og KLK's effektiviserings- og gevinstrealiseringsnetværk
  • Workshop hvor vi sammen med jer identificerer, hvordan I kan øge digitaliseringsgraden samt sikre en bedre administrativ organisering og styring
  • Bistand til implementering af forbedringerne i tæt samarbejde med jer
  • Bistand til at etablere samarbejder med andre kommuner om løn og regnskabsopgaver - fx brug af robotter eller fælles enheder.

Der findes også en række gode erfaringer og løftestænger fra MEP, som I kan bruge i arbejdet med effektivisering af løn og bogholderi. Find dem i inspirationskataloget på denne side.

Læs mere om MEP her.

Kontakt chefkonsulent Christian Braad, chsb@kl.dk, tlf. 3370 3142, for yderligere oplysninger.

Informationsmøde

KL inviterer til en række informationsmøder i regi af MEP, hvor du kan blive klogere på mulighederne for at realisere gevinsterne på løn- og bogholderiområdet. Læs mere og tilmeld dig via nedenstående link.


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321