Indhold

03.01.18 12:00

God sagsbehandling kræver grundighed og synlig ledelse

God sagsbehandling kræver grundighed og synlig ledelse
På KLK’s konference ”Myndighed med Momentum - Kvalitet og virkning i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde’ d. 23. januar, kan du bl.a. høre leder af familieplejen i Roskilde Kommune Nadia Frederiksen fortælle om, hvilken rolle ledelsen spiller ift. god sagsbehandling.

God sagsbehandling er kendetegnet ved grundighed i arbejdet. Sagsbehandlerne skal være grundige i undersøgelsen og tæt på både barn og familie, så de tilegner sig mest mulig viden om barnet.

”Det handler rigtig meget om inddragelse. Børn og familier skal kunne se deres egen del i det. Det må ikke bare være en sagsbehandler, der træffer en afgørelse på deres vegne. Nogle gange kradser man kun på overfladen. Man skal stille de rigtige spørgsmål – også til barnet”, forklarer leder af familieplejen i Roskilde Kommune Nadia Frederiksen.

Hun påpeger, at systematisk i sagsbehandlingen er helt afgørende. Både sagsbehandlere og ledelsen skal vide, hvad de næste træk i forhold til sagen er. Med andre ord skal de have en plan for forskellige scenarier og være bevidste om lovgivningen.  

Ledelsens rolle

Ledelsen spiller en vigtig rolle i forhold til at få sagsbehandlingen til at lykkes. Ledelsen skal for eksempel facilitere processen omkring sagsbehandlingen. Dels ved at kontrollere og sikre, at den foregår korrekt, og dels ved at yde faglig sparring og sørge for, at det er det rigtige hold, der er omkring den enkelte sag.  

”Når vi har en sag, der bliver drøftet, og det vurderes, om den er mere end normalt kompleks, tages den op i ledergruppen. Alle ledere taler ind i sagen i forhold til at lave en vurdering. Det er med til at sikre, at de rigtige personer sættes på sagen”, siger Nadia Frederiksen.

Du kan høre mere til Nadia Frederiksen og om vedholdende faglig ledelse på konferencen Myndighed med Momentum - Kvalitet og virkning i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde’ d. 23. januar. Læs mere og tilmeld dig her.


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321