Indhold

12.09.18 09:00

Invitation til temadage om arbejdsgiverpraksis på daginstitutionsområdet

Invitation til temadage om arbejdsgiverpraksis på daginstitutionsområdet
KL afholder to gratis temadage om arbejdsgiverpraksis på daginstitutionsområdet. Der vil bl.a. blive fokuseret på sygefravær/arbejdsmiljø, personaleressourcer, senior og fastholdelse samt digitalisering og evalueringskultur.

KL har siden 2015 arbejdet med forskellige projekter om god kommunal arbejdsgiverpraksis. I det arbejde er der blandt andet taget initiativ til et helhedsorienteret arbejdsgiverindblik på daginstitutionsområdet, hvor det overordnede formål er, at KL som interesseorganisation understøtter kommunernes arbejde gennem handlingsorienterede redskaber, mulighed for vidensdeling og bedre ledelsesinformation.

KL's arbejde med kommunal arbejdsgiverpraksis på daginstitutionsområdet har tidligere resulteret i en tids- og opgaveregistreringsanalyse foretaget i samarbejde med 5 kommuner og ca. 700 kommunale medarbejdere, der viste, at det pædagogiske personale brugte 80 pct. af deres tid sammen med børn.

Fokusset på arbejdsgiverpraksis på daginstitutionsområdet bliver ultimo 2018 fulgt op med udgivelsen af et inspirationsmateriale, der sætter fokus på en række arbejdsgiverrelaterede emner specifikt på daginstitutionsområdet, der skal fokusere på fakta, inspiration til best practice og kommunal vidensdeling. 


Invitation til deltage i workshop

I denne forbindelse vil der i efteråret blive afholdt to workshops, der vil bestå af hhv. fakta- og inspirationsoplæg samt workshops med fokus på vidensdeling og drøftelsesspørgsmål. 

De to temadage vil omhandle følgende arbejdsgiverrelaterede emner på daginstitutionsområdet:

  • Sygefravær/arbejdsmiljø
  • Personaleressourcer
  • Senior og fastholdelse
  • Digitalisering og evalueringskultur

Se en yderligere præsentation af indholdet i det vedhæftede dokument om workshop-temaer.


Praktisk information

Målgruppen for de to temadage er forvaltningsniveau samt evt. pædagogiske ledere.

De to temadage afholdes:

  • Torsdag d.27.september kl. 10-17, omhandlende sygefravær/arbejdsmiljø og personaleressourcer
  • Onsdag d.3.oktober kl.10-17, omhandlende senior/fastholdelse og digitalisering/evalueringskultur

Begge dage afholdes i KL-huset. Det er muligt både at tilmelde sig én af dage eller begge dage.

Deltagelse er gratis.

Læs mere her:


Tilmelding

Tilmelding sker ved at sende en mail til analysekonsulent Trine Dahl Iversen på TRDI@kl.dk


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321