Indhold

16.08.17 12:00

Ledertræf 2017 - Kunsten at lede på tværs

Ledertræf 2017 - Kunsten at lede på tværs
Er du leder i en kommune, og er du optaget af udviklingen i ledelse, og hvad det betyder for dig og din ledelsesrolle? Så er Ledertræf 2017 noget for dig. Ledertræffet sætter i år fokus på ledelse på tværs - en af tidens vigtigste og vanskeligste opgaver som kommunal leder.


Ledelse på tværs er aktuelt for alle kommunale ledere – uanset om du er topleder, centerleder eller
decentral leder, og uanset hvilket fagområde du arbejder indenfor.


På Ledertræf 2017 d. 30. oktober vil du bl.a. møde nogle af de eksperter og ledere, der går forrest i arbejdet med at styrke ledelse og sammenhæng i opgaveløsningen. Og gennem hele dagen får du rig lejlighed til at
diskutere ledelse og netværke med andre kommunale ledere fra hele landet.

Programmet byder bl.a. på:

 • Oplæg og workshops med regeringens ledelseskommission: Mød bl.a. kommissionens formand
  Allan Søgaard Larsen, der reflekterer over de temaer, som han særligt har hæftet sig ved i kom-
  missionens arbejde og ledelsesdiskussioner indtil nu. Kommissionen skal afslutte sit arbejde
  inden nytår med en afrapportering til regeringen.
 • Ledelseskommissionens medlemmer faciliterer som led i konferencen en række workshops,
  hvor du og de andre deltagere inviteres til at drøfte centrale temaer fra kommissionens arbejde.
 • Indblik i ledere der lykkes: Hvad er det, der gør nogle ledere ekstraordinært dygtige? Hvilke
  fællestræk har de? Og hvad kan de inspirere dig til? Det har Væksthus for Ledelse undersøgt,
  og du kan suge til dig på en session om de syv vigtigste kompetencer.
 • Et kig i den teknologiske krystalkugle: Den teknologiske udvikling bliver et af de vigtigste te-
  maer i kommunerne, for digitalisering, robotter og kunstig intelligens vil ændre løsningen af
  velfærdsopgaverne og sagsbehandlingen i kommunerne markant. Udviklingen sker med rivende
  hast og sætter helt nye rammer, åbner helt nye muligheder og skaber helt nye forventninger. Ledertræf har inviteret teknologiekspert Anders Hvid til at give nogle meget konkrete billeder på,
  hvordan den teknologiske udvikling kommer til at ‘disrupte’ kommunerne.

Læs mere om ledertræffet og tilmeld dig her: http://www.kl.dk/ledertraef2017


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321