Indhold

22.08.17 15:30

Porteføljestyring giver projektledere bedre arbejdsbetingelser

Porteføljestyring giver projektledere bedre arbejdsbetingelser
På KLK’s projektlederkonference d. 13. november kan du bl.a. høre udviklings- og it-chef Bodil Thomsen fortælle om, hvordan Sorø Kommune bruger porteføljestyring, og hvad det betyder for rollen som projektleder.

I Sorø Kommune er arbejdet med projekter sat i system ved hjælp af porteføljestyring. Det giver ifølge udviklings- og it-chef Bodil Thomsen bedre mulighed for at vælge og gennemføre de rigtige udviklingsaktiviteter for hele kommunen. 

”Porteføljen indeholder et overblik over de udviklingsaktiviteter, der er i gang, eller der er ønske om at sætte i gang. Det betyder, at vi bedre kan styre hele kommunens udvikling og satse på det, vi synes, der er vigtigt i den rigtige rækkefølge. Vi kan prioritere projekter i forhold til både tid og ressourcer”, forklarer hun.

Lettere at være projektleder

Porteføljestyringen skal bl.a. give Sorø Kommune overblik og transparens i alle udviklingsaktiviteter på tværs af hele kommunen. Det skyldes bl.a. en projektmodel, der giver værktøjer til en effektiv projektgennemførelse.

”Projektledere har ofte trænge kår og kan komme i konflikt med driften. Det her er med til at sikre opmærksomhed fra øverste ledelsesniveau, og det giver et fælles projektsprog, så vi kan tale sammen på tværs af organisationen”, siger Bodil Thomsen og fortsætter:

”Det er projektlederens overordnede ansvar at lede og styre projektet, så det leverer de godkendte produkter til den aftalte tid, økonomi og kvalitet, og så de forventede gevinster kan realiseres. Det kan projektmodellen bl.a. hjælpe med.”

Bodil Thomsen peger samtidig på, at samspillet mellem porteføljestyring, projektmodel og ressourceallokering både styrker projekternes gennemførelse og øger professionalismen i løsningen af udviklingsaktiviteterne.

Få svaret på hvordan, og hør mere om porteføljestyring på KLK’s projektlederkonference d. 13. november i København. Læs mere og tilmeld dig her.


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321