Indhold

12.10.17 12:30

Projektledere skal kunne flere sprog

Projektledere skal kunne flere sprog
På KLK’s Projektlederkonference d. 13. nov. fortæller adjunkt Søren Obed Madsen, CBS, bl.a. om, hvorfor man som projektleder skal kunne begå sig på flere niveauer og kende til hverdagen for både akademikere og pædagoger, hvis man vil lykkes med sine projekter.

Det er langt fra nogen garanti, at strategier og projekter bliver omsat til succesfulde resultater. Det skyldes ifølge adjunkt ved CBS Søren Obed Madsen bl.a., at abstrakte begreber som fokus på kerneopgaven eller samskabelse skal oversættes og fortolkes af de ledere og medarbejdere, hvis arbejdsopgaver bliver direkte berørt af dem.

”Det er vigtigt at afklare formålet, for det kan ofte være svært at læse af en strategi. Derudover skal du acceptere, at der opstår forskellige varianter af strategien. Der kan godt være flere måder at forstå den på, men du skal være opmærksom på, hvornår der sker oversættelsesfejl, så noget forstås forkert,” forklarer han.

Projektledelse i et krydsfelt

Ifølge Søren Obed Madsen står man som projektleder ofte i et krydsfelt, hvor man både skal forhandle, fortolke og oversætte strategien eller projektets betydning.

”Det betyder, at du har et ben i flere verdener. Du skal kunne forstå konteksten og kunne flere sprog. Når DJØFere for eksempel taler om effekt, vil det måske betyde kvalitet og resultater for personalet skoler og daginstitutioner. Det kan give nogle spændende diskussioner”, forklarer han.

Søren Obed Madsen råder derfor til, at de involverede parter får mulighed for at mødes og diskutere, hvad de forskellige begreber betyder.

Hør mere til Søren Obed Madsen og projektlederens udfordringer i forhold til oversættelse af strategier og projekter på KLK’s projektlederkonference 2017 d. 13. nov. Læs mere og tilmeld dig her.


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321