Indhold

15.05.17 16:00

Kursus: Ressourcestyring i folkeskolen med et ledelsesperspektiv

Kursus: Ressourcestyring i folkeskolen med et ledelsesperspektiv
Har du styr på din skole? KLK og COK forsøger med dette kursus den 20. og 21. november at klæde skoleledelserne på til at styre økonomien på egen skole i lyset af afskaffelsen af tjenestetidsreglerne, skolereformen og inklusionsdagsordenen.

Der er sket meget på skoleområdet de seneste par år, og det stiller nye krav til dig som skoleleder. Du skal fx tilrettelægge lærernes arbejde på en helt ny måde og skabe inkluderende miljøer med plads til alle elever.

Den omfattende skolereform får også store konsekvenser for styringen på skolen, men det vil være forskelligt fra skole til skole, hvordan og hvornår den får betydning i første omgang.

KLK er COK er derfor gået sammen om at udbyde et kursus, der skal være med til at klæde skoleledelsen på til at styre økonomien på egen skole under de nye vilkår.

Kurset giver dig bl.a.:
- Forståelse for de muligheder de nye styringsvilkår på skoleområdet giver for mere effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer i en skole
- Redskaber til budgetlægning og budgetopfølgning på en skole
- Redskaber til at skabe sammenhæng mellem aktiviteter og økonomi i en skole
- Metoder til effektiv udnyttelse af de økonomiske rammer for en skole
- Inspiration og netværk til økonomistyring af en skole

Indholdet i kurset vil være en blanding af teori og modeller om økonomistyring på skoler og eksempler fra praksis. På kurset vil vi arbejde med deltagernes egne udfordringer i forhold til økonomistyringen på egen skole/skoleområdet i egen kommune.

Læs mere og tilmeld dig her.


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321