Indhold

02.11.17 16:30

Skoleledere bruger data til at skabe en bedre skole

Skoleledere bruger data til at skabe en bedre skole
På KL's konference ”Når data skaber velfærd” den 30. november kan du bl.a. høre om et projekt i Køge Kommune, hvor 16 skoler har kastet sig over datainformeret skoleledelse, der kan understøtte skolelederne i de strategiske beslutninger.

Skolerne er fyldt med tal og data, som kan sige noget om, hvilke indsatser der er brug for i forhold til at forbedre eksempelvis elevernes trivsel eller læring. Det kræver blot, at de prioriteres og præsenteres på en overskuelig måde.

Derfor er 16 skoler i Køge Kommune gået i gang med et projekt, hvor et digitalt værktøj – Indsigt - hjælper skolelederne med at håndtere de store mængder informationer fra trivselsmålinger, nationale test, karakterer, mv. Det giver ifølge skolechef i Køge Kommune Søren Thorgaard skolelederne bedre grundlag for at træffe beslutninger.

”Værktøjet kan ud fra de mange data og en elevundersøgelse, som vi selv laver, bidrage til skoleledernes vurderinger af, hvor det vil være en god ide at sætte ind, hvis man for eksempel vil komme mistrivsel til livs eller skabe bedre muligheder for læring”, forklarer han.

Data giver en ny bane at spille på

Indsigt giver skolelederne nogle helt nye muligheder i forhold til arbejdet med data. Søren Thorborg peger i den forbindelse på et eksempel, hvor en skolebestyrelse ville bringe nogle tal fra CEPOS på banen i diskussioner om skolens udvikling.

”Redskabet gav skolelederen mulighed for at gå ind på den bane med skolens egne data og vise, hvordan det rent faktisk går på egen skole. Samtidig har han mulighed for at sammenligne med hele kommunen”, siger han.

Udfordrer vores antagelser

Ifølge Søren Thorborg har data samtidig den sidegevinst, at de kan udfordre vores antagelser.

”Hvis vi tror, at noget er på en bestemt måde, kan tallene vise en anden virkelighed. Vi havde for eksempel en skole, hvor der var en bestemt opfattelse af elevernes socialgrupper. Dataene viste imidlertid, at det havde ændret sig en del de seneste par år, og det gav så anledning til at justere undervisningen”, forklarer han.

Skolelederne i Køge Kommune har undervejs i projektet fået mulighed for at møde internationale forskere som Viviane Robinson og Michael Fullan, som har været med til at validere redskabet.

Du kan høre mere til Søren Thorborg og projektet i Køge Kommune på KL’s konference ”Når data skaber velfærd” den 30. november i Odeon Odense. Læs mere og tilmeld dig her.


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321