Indhold

19.04.17 09:00

Tværfagligt samarbejde udfordrer økonomistyringen

Tværfagligt samarbejde udfordrer økonomistyringen
På økonomikonsulentens årsmøde den 2. maj kan du bl.a. høre forstander på Askov Højskole Klaus Majgaard fortælle om, hvordan kommunernes tværfaglige fokus kan give problemer for økonomistyringen, samt hvad løsningen kan være.

Vi hører hele tiden, at kommunale fagområder skal arbejde mere på tværs, fordi det giver en mere helhedsorienteret opgaveløsning. Men ifølge forstander på Askov Højskole og tidligere kommunaldirektør Klaus Majgaard kan det tværfaglige fokus udfordre økonomistyringen.

”Selv om vi tilstræber en mere tværgående styring, så er økonomisk ansvar langt hen ad vejen stadig placeret i de enkelte enheder. Det giver usikkerhed, når man ikke kan placere det økonomiske ansvar. Vi kritiserer ofte, at faglige ledere og medarbejdere er siloorienterede, men styringsprincipperne fordrer det faktisk”, forklarer Klaus Majgaard.

Erkend spændingsfeltet
Ifølge Klaus Majgaard er en af løsningerne, at vi erkender spændingsfeltet. For vi kan hverken afskaffe behovet for styringshierarkier eller behovet for den tværgående indsats. Han peger bl.a. på programbudgettering og deltagerbudgettering som mulige veje at gå. Men det må ikke være halvhjertet.

”Jeg har set et forsøg med deltagerbudgettering, hvor gartnere forhandlede med institutionerne om, hvordan pengene til det udvendige vedligeholdelse skulle bruges, men kommunen bevarede samtidig plejeplanerne. Og så er det jo både hierarkisk og en forhandling. Vi bliver nødt til at give slip”, forklarer han.

Skal kunne arbejde med flere logikker
Spændingsfeltet mellem økonomisk styring og tværgående indsatser kræver ifølge Klaus Majgaard meget af økonomikonsulenterne.

”Man skal kunne balancere i det spændingsfelt, og det står der altså ikke noget om i økonomihåndbogen. Det kræver både en stor økonomifaglig redskabskasse og kendskab til det politiske landskab, man skal navigere i. Man skal forstå, at det er komplekst og modsætningsfuldt. Så man skal have en forfinet forståelse af kontekst og kunne være mellem flere logikker”, siger han.

Du kan høre mere til Klaus Majgaard og økonomikonsulenternes udfordringer på COK og KLK's årsmøde for økonomikonsulenter den 2. maj 2017 i Vejle. Læs mere og tilmeld dig her.


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321