Indhold

03.10.17 09:00

Uddannelsestræf 2017 - Fælles om de unge

Uddannelsestræf 2017 - Fælles om de unge
Den 22. november 2017 åbner KL dørene for årets uddannelsestræf i Kolding. Det bliver en dag, hvor vi fokuserer på en helhedsorienteret ungeindsats - fra folkeskolen til beskæftigelsesindsatsen - og trækker på både internationale og nationale erfaringer.

Alt for mange har det svært i overgangen fra barn til ung - og fra ung til voksen. Det har store menneskelige omkostninger for den enkelte, og økonomisk er det meget dyrt for samfundet. På den baggrund har både KL, regeringens ekspertudvalg og regeringen lagt op til en reform af de forberedende tilbud, der skal sikre, at flere unge gennemfører en uddannelse eller får en fast tilknytning til arbejdsmarkedet efter grundskolen.

De igangværende politiske forhandlinger danner baggrund for årets uddannelsestræf. Fokus er lagt på, at ungeindsatsen skal tilrettelægges ud fra en helhedsorienteret indsats, og med én fælles indgang i den enkelte kommune.

På årets uddannelsestræf præsenteres både nationale såvel som internationale erfaringer, metoder og effekter ift. tilrettelæggelse af en helhedsorienteret ungeindsats - helt fra folkeskolen til beskæftigelsesindsatsen. En helhedsorienteret indsats skal sikre, at flere unge bliver parate til at starte og gennemføre en uddannelse eller forsørge sig selv gennem en ordinær og fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Samarbejdet med erhervslivet og arbejdspladserne er derfor en central del af den helhedsorienterede indsats.

Læs mere og se programmet her.


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321