Indhold

KLK - KL's Konsulentvirksomhed

KLK er de kommunale ledelsers betroede rådgiver, når det gælder problemer og udfordringer af styringsmæssig, organisatorisk eller ledelsesmæssig karakter. Vi løser opgaver på markedsvilkår, men vores indtjening tilgår KL og dermed kommunerne.

Vores succeskriterium er at skabe gode beslutningsgrundlag for kommunerne og sikre, at vores viden bliver lokalt forankret i den enkelte kommunes organisation.

Vi ved mere om kommuner. Vi er årligt ude i hovedparten af landets kommuner for at hjælpe med at løfte vigtige opgaver eller løse presserende problemer. Det giver os hvert år tusindvis af timer i den kommunale praksis’ brændpunkter. Vi kender derfor kommunernes maskinrum bedre end nogen andre og bruger aktivt denne position til at sprede lovende praksis mellem kommunerne. Samtidig bringer vi viden fra kommunerne ind i KL, når vi observerer ting, der kalder på nye nationale tiltag.

Vores konsulenter kombinerer dyb indsigt i økonomistyring og ledelses- og organisationsudvikling med dyb fagfaglig viden inden for de forskellige sektorområder – og det er vores varemærke at koble disse fagligheder i løsningen af den enkelte opgave. Det baner vejen for, at vi kan udvikle løsninger, der kan implementeres i praksis.

KLK er både en selvstændig konsulentvirksomhed og en del af KL. Vi lægger vægt på en høj integritet, men står samtidig på hele KL’s vidensbank. Det betyder, at de løsninger, vi udvikler i den enkelte kommune, er fremtidssikret i forhold til, hvad der er i støbeskeen af nye, nationale initiativer på området.

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte kommunes kultur og traditioner, når vi løser en opgave. Men vi går også efter at give kommunen kvalificeret med- og modspil. Vi kommer ikke med svar på forhånd, men medbringer viden om metode, processer og redskaber, som vi tilpasser i tæt dialog med vores kunder.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321