Indhold

Konsulenter

Nedenfor kan du se profiler og kontaktoplysninger på alle konsulenterne i KL's Konsulentvirksomhed

 

Klik på navnet for at læse mere om konsulenten.

Thomas Karlsson
Konsulentchef
Tel:3370 3081 eller 5161 4603
E-mail: thka@kl.dk
Organisations- og effektivitetsanalyser, ledelsesinformation, dokumentation, digitalisering og teknologianvendelse, procesoptimering og kvalitetsanalyser.

Astrid C. Jensen-Kanstrup
Konsulent
Tel:3370 3522
E-mail: acj@kl.dk
Ledelse af fagprofessionelle arbejdsfællessakber, ledelse på det specialiserede socialområde, ledelsesudvikling, mangfoldighedsledelse, effektmåling, inklusion, kommunikation og retorik, samarbejde og konflikthåndtering, dialog og samtaleformer.

Claus Herbert
Chefkonsulent
Tel: 3370 3293
E-mail: clhe@kl.dk
Rekruttering, inklusion, visitationsanalyser, sagsgangsanalyser, ledelsesudvikling, organisationsudvikling konflikthåndtering, analyser og vurderinger af organisationer som grundlag for videre udvikling og forandringer.

Holger Pyndt
Kontorchef
Tel: 3370 3211
E-mail: hep@kl.dk
Internationale projekter: kommunal inddelingsreform, nationale decentraliseringsstrategier, kommunalt samarbejde, opbygning af kommuneforeninger, måling af kommuners performance, træning, centralt-lokalt samarbejde

Jakob Jensen
Chefkonsulent
3370 3395
E-mail: jaje@kl.dk
Konsulentbistand med særligt fokus på analyser, styring og implementering af reformer på beskæftigelsesområdet, herunder samspillet på tværs af de kommunale forvaltninger.  LEAN-analyser, mv. 

Jens Peter Christensen
International konsulent
Tel: 3370 3853
E-mail: jpc@kl.dk
Internationale projekter og programmer indenfor miljøforvaltning, decentralisering, kommunestyre og -foreninger, strategi og planlægning, institutionel udvikling og kapacitetsopbygning.

Kasper Jessen-Winge
Chefkonsulent
Tel: 3370 3139
E-mail: kjew@kl.dk
Digitalisering og teknologianvendelse, organisationsanalyser og governance, evalueringer, styring og ledelsesinformation, procesanalyser samt arbejdsgangsbeskrivelser.

Lennart Emborg
International konsulent
Tel: 3370 3438
E-mail: ltg@kl.dk
Internationale projekter mv. inden for decentralisering, kommunestyre og -foreninger, strategi og planlægning, institutionel udvikling, kapacitetsopbygning, participation og åbenhed i forvaltningen samt miljøplanlægning- og forvaltning. 

Marie Engstrøm Gravesen
Konsulent
Tel: 3370 3133
E-mail: megr@kl.dk
Analyse, evaluering og udvikling af kommunal økonomistyring, med særlig vægt på design af styrings- og budgetmodeller, aktivitetsanalyser, folkeskole og inklusion samt mål- og effektstyring. 

Peter Bogh
Chefkonsulent
Tel. 3370 3275
E-mail: peb@kl.dk
Rekruttering, økonomistyring, udsatte børn og unge, folkeskole, digitalisering, m.v.

Peter Orebo Hansen
Chefkonsulent
Tel. 3370 3137
E-mail: peoh@kl.dk
Sundhedsområdet, økonomiske styringsmodeller, planlægning af velfærdsydelser, strukturrationalisering, organisering, analyser og forretningsgange, politisk og ledelsesmæssig rådgivning.

Rasmus Onslev Kremmer
Journalist
Tel: 3370 3789
E-mail: rnk@kl.dk
Artikler, tekstproduktion, pjecer, hjemmeside, pressearbejde, markedsføring, kommunikationsstrategier og andre kommunikationsopgaver mm.

Søren Sønderby
Chefkonsulent
Tel: 3370 3460
E-mail: sby@kl.dk
Analyse og udvikling af kommunal organisering, styring og arbejdstilrettelæggelse på tværs af de kommunale opgaveområder.

 

 

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321