Indhold

Konsulenter

Nedenfor kan du se profiler og kontaktoplysninger på alle konsulenterne i KL's Konsulentvirksomhed

 

Klik på navnet for at læse mere om konsulenten.

Thomas Karlsson
Konsulentchef
Tel:3370 3081 eller 5161 4603
E-mail: thka@kl.dk
Organisations- og effektivitetsanalyser, ledelsesinformation, dokumentation, digitalisering og teknologianvendelse, procesoptimering og kvalitetsanalyser.

Astrid C. Jensen-Kanstrup
Konsulent
Tel:3370 3522
E-mail: acj@kl.dk
Ledelse af fagprofessionelle arbejdsfællessakber, ledelse på det specialiserede socialområde, ledelsesudvikling, mangfoldighedsledelse, effektmåling, inklusion, kommunikation og retorik, samarbejde og konflikthåndtering, dialog og samtaleformer.

Claus Herbert
Chefkonsulent
Tel: 3370 3293
E-mail: clhe@kl.dk
Rekruttering, inklusion, visitationsanalyser, sagsgangsanalyser, ledelsesudvikling, organisationsudvikling konflikthåndtering, analyser og vurderinger af organisationer som grundlag for videre udvikling og forandringer.

Christian Braad
Chefkonsulent
Tel: 3370 3142
E-mail: chsb@kl.dk
Økonomi- og virksomhedsstyring, mål- og resultatstyring, budgetanalyser, kontrolkataloger og forretningsgange. Effektivisering af administrative organisationer bl.a. gennem nye styringsværktøjer og digitale løsninger, der kan understøtte en effektiv drift.
Organisering, reorganisering og etablering samt drift af fælles koncernfunktioner med fokus på supportfunktioner (regnskab, løn/HR, it), etablering af fælles serviceenheder samt administrativ outsourcing (offentlig og privat). Udvikling og implementering af nye styringsmodeller- og principper, finansieringsmodeller, servicekataloger, SLA og KPI samt implementering af kundefokus.

Holger Pyndt
Chefkonsulent
Tel: 3370 3211
E-mail: hep@kl.dk
Internationale projekter: kommunal inddelingsreform, nationale decentraliseringsstrategier, kommunalt samarbejde, opbygning af kommuneforeninger, måling af kommuners performance, træning, centralt-lokalt samarbejde

Ida Andréa Stoltza Rasmussen
Chefkonsulent
Tel: 3370 3189
E-mail: iasr@kl.dk
Datadrevet styring og analyser, prognoser og planlægning af aktivitet og kapacitet, implementering af ledelsesinformation herunder FLIS, styringskoncepter og -modeller for økonomi, aktivitet og resultater samt effektiviseringsanalyser.

Jakob Jensen
Chefkonsulent
3370 3395
E-mail: jaje@kl.dk
Konsulentbistand med særligt fokus på analyser, styring og implementering af reformer på beskæftigelsesområdet, herunder samspillet på tværs af de kommunale forvaltninger.  LEAN-analyser, mv. 

Jens Peter Christensen
International konsulent
Tel: 3370 3853
E-mail: jpc@kl.dk
Internationale projekter og programmer indenfor miljøforvaltning, decentralisering, kommunestyre og -foreninger, strategi og planlægning, institutionel udvikling og kapacitetsopbygning.

Kasper Jessen-Winge
Chefkonsulent
Tel: 3370 3139
E-mail: kjew@kl.dk
Digitalisering og teknologianvendelse, organisationsanalyser og governance, evalueringer, styring og ledelsesinformation, procesanalyser samt arbejdsgangsbeskrivelser.

Lennart Emborg
International konsulent
Tel: 3370 3438
E-mail: ltg@kl.dk
Internationale projekter mv. inden for decentralisering, kommunestyre og -foreninger, strategi og planlægning, institutionel udvikling, kapacitetsopbygning, participation og åbenhed i forvaltningen samt miljøplanlægning- og forvaltning. 

Marie Elisabeth Andersen
Konsulent
Tel: 3370 3167
E-mail: maea@kl.dk 
Effektiviseringsanalyser med særlig vægt på indkøb og udbud. Analyser af det specialiserede socialområde og tværgående analyser af kommunale opgaveområder.  

Marie Engstrøm Gravesen
Konsulent
Tel: 3370 3133
E-mail: megr@kl.dk
Analyse, evaluering og udvikling af kommunal økonomistyring, med særlig vægt på design af styrings- og budgetmodeller, aktivitetsanalyser, folkeskole og inklusion samt mål- og effektstyring. 

Peter Bogh
Chefkonsulent
Tel. 3370 3275
E-mail: peb@kl.dk
Rekruttering, økonomistyring, udsatte børn og unge, folkeskole, digitalisering, m.v.

Peter Orebo Hansen
Chefkonsulent
Tel. 3370 3137
E-mail: peoh@kl.dk
Ansvarlig for forretningsområdet "sundhed" i KLK, økonomiske styringsmodeller, planlægning af velfærdsydelser, strukturrationalisering, organisering, analyser og forretningsgange, politisk og ledelsesmæssig rådgivning.

Rasmus Onslev Kremmer
Journalist
Tel: 3370 3789
E-mail: rnk@kl.dk
Artikler, tekstproduktion, pjecer, hjemmeside, pressearbejde, markedsføring, kommunikationsstrategier og andre kommunikationsopgaver mm.

Søren Sønderby
Chefkonsulent
Tel: 3370 3460
E-mail: sby@kl.dk
Analyse og udvikling af kommunal organisering, styring og arbejdstilrettelæggelse på tværs af de kommunale opgaveområder.

 

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321