Indhold

19.01.18 09:00

Temadag: Veje til en mere effektiv økonomi- og regnskabsadministration

Temadag: Veje til en mere effektiv økonomi- og regnskabsadministration
Vil I have mere effektivitet og kvalitet i økonomi- og regnskabsadministration? Deltag i vores temadage d 22. marts i Herlev og d. 9. maj i Aarhus og bliv klogere på, hvilke organisationsformer og digitaliseringstiltag der kan forbedre effektiviteten og kvaliteten hos jer.

I økonomiaftalen for 2018 er det - som en del af KL og regeringens samlede moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) - beskrevet, at kommunerne skal arbejde med at effektivisere deres løn- og personaleadministration.

På den baggrund udbyder COK og KLK en temadag, som giver dig et indblik i veje til en mere effektiv økonomi- og regnskabsadministration.

På temadagen får du viden om, hvilke organisationsformer og digitaliseringstiltag der kan bidrage til en forbedret effektivitet og kvalitet i den kommunale økonomiadministration. Du får samtidig mulighed for at diskutere, hvilke organisationsformer, værktøjer og metoder I kan bruge i din kommune for at øge kvaliteten og effektiviteten i administrationen.

På baggrund af effektiviseringskravet har KLK udviklet et benchmarkingværktøj til måling af administrationens effektivitet. 30 kommuner er i gang med at anvende værktøjet, og flere kommer løbende til. Værktøjet måler kommunens centraliserings- og digitaliseringsgrad på 18 hovedområder og 160 aktiviteter. Kommunernes informationer om deres organisering og digitalisering giver en stor viden om og indsigt i, hvordan der gennem ændringer i organisering og anvendelse af systemerne kan ske en forbedring af den administrations effektivitet.

Det vil være en fordel, hvis I anvender KLK´s benchmarkingværktøj på den økonomiske administration inden temadagen for på den måde at have et billede af kommunens administrative effektivitet. Men det er dog ikke et krav at anvende benchmarkingværktøjet for at deltage på temadagen.

Underviseren på temadagen er chefkonsulent i KLK Christian Braad. Christian har været chef i flere kommuner og virksomheder med ansvaret for løn- og personaleadministrationen. Han arbejder med administrativ effektivisering og digitalisering, fælles serviceenheder og konkurrenceudsættelse. Christian er ansvarlig for administrationsområdet i KLK. Christian har endvidere udviklet KLKs benchmarkingværktøj på løn- og personaleadministrative område.

Læs mere og tilmeld dig her:

Tid og sted

Den 22. marts 2018.

COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev

Pris

2.900 kr. Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber.

Tilmeldingsfrist

Den 7. marts 2018. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

Målgruppe

Temadagen henvender sig til medarbejdere, udviklingskonsulenter og chefer, der arbejder med udvikling, digitalisering og effektivisering af kommunens økonomi- og regnskabsadministration.


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321