Effektiv drift af kommunale og private botilbud

I regi af regeringen og KL’s Modernisering- og Effektiviseringssprogram har KLK gennemført en analyse af, hvordan driften af botilbud kan gøres mere effektiv. Analysen viser veje til, hvordan kommuner og botilbud gennem ændringer af styringskæden, organiseringen af fælles funktioner, digitalisering og ændringer i arbejdets tilrettelæggelse kan reducere de samlede omkostninger uden at påvirke kvaliteten.

Vi har i den forbindelse analyseret 40 botilbud i ti kommuner, og vi kan se, at der er et stort potentiale for at effektivisere driften af sociale tilbud. Potentialet varierer fra tilbud til tilbud og fra kommune til kommune.

Mange kommuner og tilbudsledere arbejder aktivt med at effektivisere driften og har allerede realiseret betydelige gevinster. Der vil dog for de fleste kommuner og botilbud være endnu uafprøvede veje til at reducere omkostningerne og i mange tilfælde samtidig forbedre kvaliteten.

Analysen og de eksempler, der er kommet fra kommuner og botilbud, viser særligt tre tilgange til at opnå en mere effektiv drift.

  • Målrettet arbejde med dokumentation og arbejdets tilrettelæggelse
  • Målrettet arbejde med fælles funktioner på tværs af tilbud
  • Målrettet arbejde med ressourcestyring på tværs af tilbud

Læs mere om analysen og se en række gode eksempler på, hvordan kommuner og botilbud har arbejdet – og fortsat arbejder - med at skabe en mere effektiv drift af tilbuddene her.

Kontakt chefkonsulent Christian Braad, chsb@kl.dk, tlf. 6170 2063, hvis du vil høre mere om KLK’s ydelser inden for effektiv drift af botilbud.