Arbejdstilrettelæggelse på det døgndækkede område

Det døgndækkede område er et af de områder i kommunerne, hvor god planlægning har størst betydning for både medarbejdernes mulighed for at levere god kvalitet og effektiv anvendelse af den samlede økonomi på området.

En god tilrettelæggelse af arbejdet er en væsentlig forudsætning for en effektiv og økonomisk forsvarlig drift, hvor både medarbejdere og ledere trives og yder den bedste kvalitet i pleje og behandling af borgerne. Det kræver bl.a., at der er styr på regler, økonomi, ledelsesinformation, retningslinjer, lokale politikker og aftaler.

Frederikshavn Kommune oplevede netop udfordringer inden for disse temaer på handicap- og psykiatriområdet. Implementeringen af den nye arbejdstidsaftale medførte ikke nødvendigvis den fleksibilitet, der var forventet, og kommunen var i tvivl om, hvorvidt potentialerne blev udnyttet godt nok.

KLK har derfor hjulpet kommunen med at lave en gennemgang af praksis på området og effekterne deraf. Vi har bl.a. fundet ud af, at arbejdstilrettelæggelsen på det døgndækkede område i Frederikshavn Kommune kan gøres bedre og mere effektiv ved at:

  • Udvikle kulturen på området, dvs. fælles forståelse af ”sådan gør vi, når vi planlægger”
  • Øge viden på tværs i organisationen om planlægning og overenskomstanvendelse
  • Øge de individuelle kompetencer hos planlæggere m. fl. - både formelle og uformelle kompetencer
  • Få et fælles blik på planlægningspraksis på tværs.

Samtidig har medarbejderne i Frederikshavn Kommune fået et dialogværktøj til indsigt i egen praksis, og der er blevet skabt et afsæt for en dialog om de faglige og økonomiske potentialer i den enkelte enhed samt et fokus på, hvordan data kan styrke den ledelsesinformation, som beslutninger træffes på basis af.

Vi tog udgangspunkt i følgende seks dimensioner:

  1. Effektiv og økonomisk planlægning
  2. Kvalitet og faglighed i opgavevaretagelse
  3. Medarbejderne involveres i planlægningen
  4. Planlæggeren skal sikres mandat, viden og ”pondus”
  5. Fleksibilitet i opgaveløsning og bemanding
  6. Planlægningen tager mange medarbejderhensyn

Kontakt chefkonsulent Søren Sønderby, sby@kl.dk, tlf. 3050 5333, hvis du vil vide mere om projektet, eller hvordan KLK kan hjælpe jer med et lignende projekt. Du er også velkommen til at kontakte centerchef for Handicap pg Psykiatri i Frederikshavn Kommune, Ulla Verner, tlf. 9845 5203.