Effekt- og resultatorientering i Jobcenter Aabenraa

Det er dyrt for kommunerne, hvis ikke deres beskæftigelsesindsatser har effekt, men blot flytter borgerne fra ydelse til ydelse i stedet for tættere på arbejdsmarkedet.

KLK har hjulpet Aabenraa Kommune med at skabe forståelse i organisationen for, at der er behov for et endnu større fokus på effekt og resultater i beskæftigelsesindsatsen. Kort sagt ønsker kommunen, at medarbejderne fokuserer mere på resultater gennem progression for borgerne i deres sagsarbejde.

Aabenraa Kommune har bl.a. fået mulighed for at reducere udgifterne på arbejdsmarkedsområdet med ca. 15 mio. kr. i forhold til en situation, hvor området ikke omlægger indsatsen i lyset af de nye refusionsregler. Samtidig har vi skabt rammerne for en løbende opfølgning på resultater i kommunen.

Projektet har bl.a. haft som mål at skabe en fælles forståelse og ejerskab i ledergruppen i forhold til behovet for omstilling. Samtidig har det åbnet op for, at medarbejderne er blevet skarpere på, hvad gode resultater er, og hvordan de opnås mest effektivt.

Det har vi bl.a. gjort via konkrete beskrivelser af ”idealtypiske” forløb for de store målgrupper i jobcentret. De har fx indeholdt beskrivelser af målgruppens karakteristika, mål og delmål for borgerne i målgruppen samt indsatser, der har effekt, og som dermed kan bidrage til at realisere de opstillede mål og delmål.

Kontakt chefkonsulent Søren Sønderby, sby@kl.dk, tlf. 3050 5333, hvis du vil vide mere om projektet, eller hvordan KLK kan hjælpe jer med et lignende projekt.