Effektive arbejdsgange på landbrugsområdet

Vejen Kommune hører til i toppen, når det handler om sagsbehandlingstider på teknik- og miljøområdet. Det ønsker kommunen også at gøre fremover. Samtidig betyder en række lovændringer, at kommunen står over for at skulle lave nogle tilpasninger på området.

Derfor har KLK ydet bistand til Vejen Kommune i forhold til at følge op på behandlingen af landbrugssager og gennemføre et optimeringsforløb. Vi har i den forbindelse bl.a. hjulpet kommunen med at vurdere arbejdsgange i forhold til miljøgodkendelser af landbrug – herunder:

  • Hvad lovændringer og ændringer i sagsporteføljen betyder for landbrugsgruppens sagshåndtering
  • Hvor sagsbehandlingsprocessen i forhold til miljøgodkendelse af landbrug kan optimeres yderligere eller kolliderer med ny lovgivning
  • Hvilke ændringer i sagsbehandlingsprocessen, der kan forbedre eller afkorte sagsbehandlingsforløbet
  • Hvordan kommunen kan gennemføre disse ændringer i praksis, herunder hvilke forudsætninger der skal være til stede for at ændringen får effekt på sagsbehandlingstiden.

Vi har bl.a. lavet en kortlægning af aktuelle arbejdsgange og samarbejdsflader samt arbejdet med optimering på opgaveomfang, opgavefordeling, arbejdsmetoder, understøttelse af arbejdet samt samarbejdsflader og opgavedeling.

Kontakt chefkonsulent Søren Sønderby, sby@kl.dk, tlf. 3050 5333, hvis du vil vide mere om projektet, eller hvordan KLK kan hjælpe jer med et lignende projekt.