En bedre tværgående indsats skal hjælpe udsatte borgere

Borgere og familier med komplekse problemstillinger har ofte mange veje ind i kommunen. Det kan gå ud over kvaliteten i kommunens indsats over for borgerne og koste mange penge.

Derfor har KLK og Middelfart Kommune fokuseret på, hvordan kommunen kan øge kvaliteten af indsatsen for borgere og familier med komplekse problemstillinger ved at styrke koordinationen på tværs og målrette indsatsen.

Middelfart Kommune har bl.a. fået viden om, hvad der kendetegner de borgere og familier, der har de mest komplekse problemstillinger og dermed også mange indgange til kommunen på tværs af fagområder.

Samtidig er kommunen blevet klogere på, hvilke ledelsesmæssige, organisatoriske og faglige problematikker, der står i vejen for en koordineret og målrettet indsats for borgere og familier med komplekse problemstillinger. Det handler fx om, i hvilket omfang der iværksættes flere foranstaltninger for de samme problemstillinger, og i hvilket omfang foranstaltninger ikke i tilstrækkeligt omfang understøtter hinanden eller direkte modarbejder hinanden.

Vi har bl.a. kigget på, hvordan den organisatoriske praksis udmøntes i de konkrete sagsforløb, samarbejdsforløb og praktiske overgange mellem de forskellige enheder og fagcentre. Og om der er arbejdsgange og løsninger, der kan forenkles, effektiviseres og forbedres med henblik på en koordineret og fokuseret indsats, som både giver bedre resultater for borgerne og familierne samt sikrer en effektiv arbejdsgang.

Vi har i den forbindelse anbefalet Middelfart Kommune at:

  • Lave en organisering omkring borgeren i stedet for fagligheder
  • Sikre en fast koordinering af mål og indhold i borgerens plan
  • Have fælles indsats som bruges på tværs af søjler
  • Fortsat have beskæftigelsessigte for udsatte borgere
  • Have fokus på fælles sprog, kultur og mission mellem søjler
  • Der er ledelsesmæssigt fokus på at redesigne kommunens indsats, så organisationen, de økonomiske incitamenter, vidensdeling og den faglige tilgang i indsatsen understøtter sammentænkte og tværfaglige løsninger

Kontakt chefkonsulent Søren Sønderby, sby@kl.dk, tlf. 3050 5333, hvis du vil vide mere om projektet, eller hvordan KLK kan hjælpe jer med et lignende projekt.