Politisk råderumskatalog

I forbindelse med budgettet for 2015 besluttede Sorø Kommune, at den ville have et større økonomisk råderum til politiske beslutninger i forbindelse med budgettet for 2016. Derfor kontaktede kommunen KLK og bestilte et råderumskatalog, der både fokuserede på muligheder for besparelser i form af servicereduktioner og besparelser gennem effektivisering af opgavevaretagelsen.

Råderumskataloget indeholdt en række konkrete forslag til besparelser. Forslagene var både afdelingsspecifikke og gik på tværs af organisationen. Det betyder bl.a., at kommunen fik et sagligt grundlag i forhold til at identificere områder, hvor effektivisering og servicereduktioner var mest oplagt og med angivelse af mulige potentialer.

Samtidig gav vi kommunen nogle konkrete forslag til at skabe råderum på samtlige fagområder og på tværs af fagområder – bl.a. med fokus på serviceniveau, serviceadgang, effektivitet i opgaveløsningen, organisering og styring.

Vi fandt bl.a. ud af, at Sorø Kommune havde et besparelsespotentiale på arbejdsmarkedsområdet i forhold til at styrke indsatsen for kontanthjælpsmodtagere, at kommunens eget sygefravær var højt og stigende, hvilket gav udgifter til sygedagpenge og vikarer samt reduceret service, samt at omkostningsniveauet på det specialiserede voksenområde er ca. 15 % højere end i sammenligningskommunerne.

Kontakt chefkonsulent Søren Sønderby, sby@kl.dk, tlf. 3050 5333, hvis du vil vide mere om projektet, eller hvordan KLK kan hjælpe jer med et lignende projekt.