Fleksible åbningstider og datakultur i daginstitutionerne

I Billund Kommunes daginstitutioner er der indført fleksible åb­ningstider, hvilket betyder, at daginstitutionerne som udgangspunkt skal have åbent fra kl. 6.00-18.00 hver dag. De enkelte institutioners faktiske åbningstider tilrettelægges efter forskellige mødetidsmo­duler, som forældrene køber. Forældrene kan vælge mellem 5 mo­duler af 25, 32, 40, 45 eller 50 timer pr. uge. Forældrebestyrelserne har fået kompetence til at udforme spilleregler for, hvordan modu­lerne kan bruges, og hvordan det håndteres, hvis der er brug for, at den enkelte institution holder længere åbent.

”Kompetencen til at fastlægge retningslinjer for brugen af modu­lerne er givet til forældrebestyrelserne for at inddrage forældrene i højere grad i planlægningen så både forældrenes perspektiv, men også institutionens perspektiv er i spil, når man træffer beslutnin­ger, som gerne skulle komme alle børn og alle familier til gode”, for­klarer dagtilbudschef i Billund Kommune Lisbeth Østergaard.

Arbejdstidsplanlægning baseret på data

Billund Kommune har i længere tid arbejdet med at udvikle en da­takultur på området for at kunne få planlægningen til at gå op med de fleksible åbningstider. Kommunen registrerer derfor børnenes komme- og gåtider i daginstitutionerne. Dette gøres ved hjælp af et IT-understøttet system, hvor børnene ’tjekker ind’. Institutionsleder­ne kan trække data ud fra systemet og sætte det ind i en skabelon, som viser et mønster over børnenes fremmøde over tid. På den måde kan lederne bruge fremmødedata i arbejdstilrettelæggelsen og på den måde øge kvaliteten i arbejdet.

”Lederne udarbejder en arbejdsplan, der un­derstøtter børnenes faktiske mødetider, således at de samlede personaletimer anvendes mest ef­fektivt i forhold til behovet” fremhæver Lisbeth Østergaard.

Måleværktøjet kan også anvendes til at holde kontrol med, om børnenes fremmøde svarer til det mø­detidsmodul, som forældrene har betalt for.

Teksten er et udklip fra KL’s casekatalog ”datakultur og arbejdstilrettelæggelse på daginstitutionsområdet.”  

Kontakt chefkonsulent Claus Herbert, clhe@kl.dk, tlf. 51502519, hvis du vil vide mere om projektet eller KLK's ydelser på dagtilbud og skoleområdet.