Plejeboligplan 2030

Behovet for plejeboliger har ændret sig markant i løbet af de senere år. En stor del af ældste borgere klarer sig uden større plejebehov, og blandt de borgere, der har behov for intensiv pleje, foretrækker mange at modtage plejen i hjemmet eller i andre kommunale tilbud som fx midlertidige rehabiliterings- eller akuttilbud. Det kan derfor være en gode ide at få klarlagt, hvordan fremtidens behov for plejeboliger ser ud.

Hjørring Kommune er en af flere, der har fået KLK til at skabe klarhed over kommunens aktuelle tilbud på plejeboligområdet og behov i de kommende år. Hjørring Kommunes byråd har nemlig besluttet, at der skal udarbejdes en ny plejeboligplan, der bl.a. skal sikre, at den samlede kapacitet i antal, struktur og indhold modsvarer behovene frem mod 2030.

KLK har bl.a. givet Hjørring Kommune:

  • En fremskrivning af plejeboligkapaciteten de kommende år - bl.a. baseret på internationale studier i betydningen af middellevealder og sundhedstilstand
  • Tolkning af fremskrivninger med afsæt i lokale forhold herunder befolkningssammensætning, lokal ydelsessammensætning og serviceniveau
  • En indikation af kommunens serviceniveau i forhold til aktuel indsats i hjemmeplejen og plejeboliger bl.a. med fokus på plejetyngde, økonomi og alder ved visitation
  • En vurdering af omkostningsniveau på tværs af ydelser leveret i plejebolig og i hjemmet
  • Beskrevne scenarier for mulige alternativ sammensætningen af den fremtidige indsats over for målgruppen.

KLK konkluderer, at behovet for yderligere plejeboliger i Hjørring Kommune er begrænset på kort sigt. På lidt længere sigt (2030) vil der dog være behov for mellem 55 og 130 yderligere plejeboliger i kommunen i forhold til aktuel kapacitet.

Kontakt chefkonsulent Søren Sønderby, sby@kl.dk, tlf. 3050 5333, hvis du vil vide mere om projektet, eller hvordan KLK kan hjælpe jer med et lignende projekt.

Du kan læse mere om KLK’s model til beregning af plejeboligkapacitet her.